Wine & Law Tasting – warsztaty Dentons dla prawników przedsiębiorstw

869

Wine & Law Tasting to nowa formuła spotkań w formie warsztatów dla przedstawicieli działów prawnych przedsiębiorstw, oferowana przez zespół postępowań sądowych kancelarii Dentons.

14 czerwca 2018 r. w siedzibie kancelarii Dentons w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie z serii Wine & Law Tasting dla przedstawicieli działów prawnych przedsiębiorstw. Temat przewodni spotkania brzmiał: „Prawnik wewnętrzny w obliczu nowelizacji kpc. Jak zabezpieczyć interesy spółki na gruncie planowanych zmian”. Spotkanie obejmowało prezentację planowanych zmian w kpc pod kątem wyzwań stawianych przed prawnikami wewnętrznymi oraz symulację posiedzenia przygotowawczego poświęconego wypracowaniu planu rozprawy. Najwięcej kontrowersji wzbudziły planowane zmiany w doręczeniach między profesjonalnymi pełnomocnikami oraz powrót do nadmiernego – zdaniem wielu wypowiadających się osób – sformalizowania postępowania. Uczestnicy spotkania zwracali też uwagę na oderwanie założeń dotyczących harmonogramu rozprawy od praktyki sporu sądowego.

Platforma dyskusyjna Wine & Law Tasting oferowana jest w formule spotkań „po godzinach” i jest zaproszeniem skierowanym do prawników z przedsiębiorstw w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk prawnych. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu zagadnieniu prawnemu. Moderatorami spotkań są Magdalena Wątroba, counsel w Praktyce Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, oraz Patrick Radzimierski, partner w tym samym zespole, a w przeszłości wieloletni sędzia.

Kolejne spotkanie Wine & Law Tasting planowane jest na październik. Zapraszamy do dyskusji nad bieżącymi wyzwaniami dla prawnika wewnętrznego w przedsiębiorstwach i prosimy o kontakt pod adresem: Warsaw.Events@dentons.com.

Materiał kancelarii Dentons