Allen & Overy w rządowej emisji państwowych zielonych obligacji

454

Kancelaria Allen & Overy doradzała rządowi polskiemu – Ministerstwu Finansów przy niedawnej emisji tzw. zielonych obligacji w kwocie miliarda euro – dowiedział się „Rynek Prawniczy” w resorcie.

Polska po raz drugi wyemitowała obligacje green bonds, które mają finansować wydatki na ochronę środowiska naturalnego – 31 stycznia 2018 r. zostały sprzedane inwestorom. Pierwszą emisję takich papierów dłużnych w kwocie 750 mln euro rząd przeprowadził w grudniu 2016 r. Polska była pierwszym na świecie państwem, które wypuściło sovereign green bonds. Pozyskane wówczas środki sfinansowały wydatki budżetowe na projekty z zakresu m.in. zrównoważonego rolnictwa, czystego transportu czy odnawialnych źródeł energii. Przy tamtej emisji Ministerstwu Finansów doradzała kancelaria White & Case.

Pieniądze uzyskane z tegorocznej emisji także zostaną przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

– Sukces, jakim okazała się pierwsza emisja oraz duże zainteresowanie zgłaszane przez inwestorów, miały duży wpływ na podjęcie decyzji o drugiej emisji. Zielone obligacje, poza oczywistymi korzyściami, które wynikają z finansowania projektów korzystnie oddziałujących na środowisko, umożliwiły Polsce poszerzenie bazy inwestorskiej. Popyt wyniósł 3,25 mld euro, co przerosło oczekiwania Ministerstwa Finansów oraz pozwoliło na podwojenie kwoty emisji z planowanych 500 mln euro do 1 mld euro. Dzięki temu uzyskano bardzo korzystne warunki wyceny obligacji. Rentowność 8,5letnich obligacji ukształtowała się na poziomie 1,153 proc. Bardzo duży udział (41 proc.) w emisji miały instytucje specjalizujące się w zielonych (green) inwestycjach. Warto także podkreślić znaczący udział inwestorów z Polski, co świadczy o rosnącym przekonaniu polskich podmiotów do inwestycji tzw. społecznie odpowiedzialnych – skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie prasowym.

Według informacji resortu finansów najwięcej obligacji kupili inwestorzy z Europy, w tym z Francji (23,5 proc.), Niemiec (19 proc.), Wielkiej Brytanii (13,9 proc.), Polski (9,6 proc.). Udział inwestorów z USA wyniósł 3,5 proc., z Bliskiego Wschodu – 2  proc. Najwięcej kupowały fundusze inwestycyjne (66,5 proc.), banki komercyjne (15,9 proc.), banki centralne i instytucje publiczne (9,2 proc.), firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne (7,8 proc.).

Emisję zorganizowały banki BNP Paribas, Citi, Commerzbank, Societe Generale oraz PKO BP.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl