Partnerski transfer prawnika transakcyjnego z Weil, Gotshal & Manges do CMS

2013

Rafał Zwierz jest od 5 lutego 2018 r. partnerem warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – poinformowała ta firma prawnicza. Przeszedł z kancelarii Weil, Gotshal & Manges, w której również był partnerem.

Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i w prawie spółek. Doradzał przy publicznych i prywatnych ofertach papierów wartościowych, także według prawa amerykańskiego. Obsługiwał  transakcje fuzji i przejęć oraz restrukturyzacje finansowe.

W czasie swojej 17-letniej kariery prawniczej, od 2000 r. pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. Najpierw w biurze nowojorskim (przez rok), potem londyńskim (przez półtora roku), wreszcie warszawskim (od 2003 r.), w którym od 2008 r. jako partner współkierował praktyką rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz Harvard Law School (LL.M 2000). Jest radcą prawnym od 2004 r. Ma także uprawnienia zawodowe angielskiego radcy prawnego (solicitor) i amerykańskiego adwokata (attorney) stanu Nowy Jork.

Jak wyjaśnił Marek Sawicki, partner zarządzający praktyką transakcyjną w CMS, cytowany w komunikacie prasowym, dołączenie nowego partnera do zespołu fuzji i przejęć oraz prawa spółek kancelarii, liczącego ok. 30 prawników, ma wzmocnić jej pozycję na rynku transakcyjnym w Polsce oraz w regionie Europy ŚrodkowoWschodniej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl