Kierownicze nominacje w dwóch praktykach Dentons

1510

Anna Maria Pukszto od lutego 2018 r. współkieruje praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Dentons – poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma. Cezary Przygodzki od stycznia 2018 r. współkieruje praktyką prawa podatkowego w Dentons – podała firma na swojej stronie internetowej.

Anna Maria Pukszto zastąpiła dotychczas współkierującego – obok Wojciecha Kozłowskiego – praktyką procesową Patricka Radzimierskiego. Natomiast Cezary Przygodzki stanął na czele praktyki podatkowej obok Kariny Furgi-Dąbrowskiej.

Anna Maria Pukszto jako prawnik w praktyce litygacyjnej reprezentowała instytucje finansowe w sporach dotyczących oferowanych produktów, odpowiedzialności względem kredytobiorców i inwestorów, transakcji ze szkodą dla wierzycieli. Prowadziła postępowania sądowe i arbitrażowe dotyczące kontraktów handlowych oraz umów inwestycyjnych. Jako partner kieruje także kancelaryjnym zespołem restrukturyzacji i prawa upadłościowego. Specjalizuje się w obsłudze postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, transakcji sprzedaży aktywów niewypłacalnych przedsiębiorstw.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje 17 lat, od 10 jest partnerem.

Jest prawniczką rankingową rekomendowaną w zestawieniach Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500. Jest również prezesem branżowego Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Jest radcą prawnym, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1998).

Jak oświadczył cytowany w komunikacie prasowym Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający w warszawskim biurze Dentons, nominacja na stanowisko współlidera zespołu postępowań sądowych i arbitrażowych to „efekt docenienia talentów menedżerskich i biznesowych” Anny Marii Pukszto, której „umiejętności i doświadczenie w ogromnym stopniu przyczyniły się do rozwoju praktyki litygacyjnej i arbitrażowej”.

Cezary Przygodzki specjalizuje się w międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz strukturyzowaniu transakcji fuzji i przejęć. Doradza w sprawach restrukturyzacji i reorganizacji podatkowych oraz inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym zachęt  oferowanych w specjalnych strefach ekonomicznych. Reprezentuje strony w sporach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych z fiskusem. Pracuje dla firm z sektorów: energetycznego, mediów i technologii, nieruchomości. Obsługuje instytucje finansowe, fundusze private equity.

W kancelarii Dentons (wcześniej Salans) pracuje osiem lat, od pięciu jest partnerem. Przedtem przez osiem lat pracował jako konsultant podatkowy w firmach Andersen i Ernst & Young.

Jest doradcą podatkowym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2001).

Karina Furga-Dąbrowska, dotychczasowy samodzielny kierownik praktyki podatkowej, cytowana na stronie internetowej kancelarii, oświadczyła, że nowy współkierujący będzie w stanie pomóc jej w „poszerzaniu oferty usług” oraz „zapewnianiu przedsiębiorstwom coraz bardziej kompleksowego wsparcia”. Ponadto uznała jego nominację za wyraz  „innowacyjnego podejścia do kwestii zarządzania”, albowiem dzięki niej będzie można „jeszcze lepiej kierować zespołem, a klienci zyskają pewność, że każdą ich sprawą będzie zajmować się bezpośrednio nie tylko partner, ale także jeden z liderów praktyki”.

Cezary Przygodzki stwierdził na stronie internetowej kancelarii: „Jako współlider praktyki chciałbym skupić się na rozwoju tych kluczowych obszarów naszego doradztwa, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów, zarówno w kontekście polskim, jak i międzynarodowym”.  

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl