Allen & Overy i White & Case w emisji eurolistów zastawnych

617

Kancelaria Allen & Overy doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu przy wprowadzeniu europejskiego programu emisji listów zastawnych o wartości do 4 mld euro. Kancelaria White & Case była doradcą banków – dealerów emisji.

To pierwszy program emisji listów zastawnych na rynek europejski ustanowiony przez polski bank hipoteczny.

Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu zatwierdziła 28 września 2016 r. prospekt emisyjny podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu. Łączna wartość listów zastawnych pozostających w obrocie wyemitowanych w ramach programu wynosi do 4 mld euro. Minimalna wartość jednego listu może wynosić 100 tys. euro. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach w dowolnej walucie mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Jak oświadczył  Rafał Kozłowski, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego, program umożliwia oferowanie listów zastawnych kwalifikowanym inwestorom z rynku europejskiego, gdzie widać duży popyt na nie ze strony funduszy inwestycyjnych, banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Globalnym koordynatorem i głównym współaranżerem programu jest Société Générale Corporate & Investment Banking. Współaranżerami są Deutsche Bank, J.P. Morgan oraz PKO Bank Polski, zaś dealerami – SG C&IB,  DB, J.P. Morgan, PKO BP i  LBB-W.

PKO Bank Hipoteczny upoważnił te banki do przeprowadzenia w październiku serii spotkań z inwestorami w wybranych miastach Austrii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Inauguracyjna emisja denominowanych w euro listów zastawnych o średniookresowym terminie wymagalności i stałym oprocentowaniu, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi udzielonymi przez Grupę PKO BP zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych.

Bank PKO BP powołał w 2014 r. PKO Bank Hipoteczny, który specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Kluczowym zadaniem PKO BH, który rozpoczął działalność w kwietniu 2015 r. jest emisja listów zastawnych, które mają za zadanie finansowanie udzielanych przez bank kredytów zabezpieczonych hipoteką. Emisja listów zastawnych daje możliwość pozyskania od inwestorów-nabywców listów długoterminowego finansowania przeznaczonego na kredytowanie rynku nieruchomości.

Listy zastawne to uregulowane ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. dłużne papiery wartościowe, których emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie takie polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji. Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.

Dla PKO BH przy programie pracowała kancelaria Allen & Overy – prawnicy z biur w Warszawie i Londynie.

Doradcą banków-dealerów emisji była kancelaria White & Case – prawnicy z biur w Warszawie i Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl