Allen & Overy doradcą Ministerstwa Finansów w emisji pandaobligacji

456
Panda wielka odżywia się głównie pędami bambusa (www.dailymail.co.uk)

Kancelarie Allen & Overy i Zhong Lun z Chin doradzały polskiemu Ministerstwu Finansów przy sierpniowej emisji obligacji skarbowych zaoferowanych chińskim inwestorom.Były to tzw. obligacje panda (panda bonds) nominowane w oficjalnej walucie Chińskiej Republiki Ludowej renminbi, czyli juanach. Wartość emisji wyniosła 3 mld juanów (ok. 1,74 mld zł). Polska jest pierwszym państwem europejskim, które sprzedało rządowe papiery dłużne na rynku chińskim w tamtejszej walucie.

MF poinformowało 25 sierpnia 2016 r. o wycenie nominowanych w juanach chińskich trzyletnich obligacji Skarbu Państwa,   których rentowność wyniosła 3,4 proc. rocznie. Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swap, w której środki pozyskane w juanach wymieniono na euro – rentowność emisji w euro ukształtowała się na poziomie ujemnym -0,173 proc. w skali roku (ze względu na ujemne stopy procentowe w Europie). Obligacje także będą skupowane w euro. Jak wyjaśniła „Gazeta Wyborcza”, utrzymywanie zobowiązań w juanach byłoby obarczone ryzykiem walutowym ze względu na nieprzewidywalność kursu chińskiego pieniądza  i płynnościowym, ponieważ może nie być gdzie kupić juany na potrzeby wykupu.

Według resortu finansów, polskie obligacje panda spotkały się z zainteresowaniem chińskich inwestorów instytucjonalnych – popyt dwukrotnie przekroczył kwotę emisji. W gronie nabywców znaleźli się głównie inwestorzy, z którymi przedstawiciele ministerstwa spotkali się podczas prezentacji oferty w maju 2016 r.

Emisję przeprowadzono na chińskim wewnętrznym rynku międzybankowym na podstawie programu emisyjnego zarejestrowanego przez NAFMII (National Association of Financial Market Institutional Investors) opiewającego na 6 mld juanów.

Funkcję kierownika konsorcjum emisyjnego pełniły banki Bank of China i HSBC Bank (China).

Jak wyjaśnił „GW” Ulrik Ross, dyrektor zarządzający ds. sektora publicznego, rynku papierów dłużnych i zrównoważonego finansowania w banku HSBC, emisja ta umożliwia Polsce dywersyfikację źródeł finansowania, a chińskim inwestorom daje możliwość dywersyfikacji portfela inwestycji, będąc milowym kamieniem w budowie mostu między polskim i chińskim rynkiem finansowym.
Wiceminister finansów Piotr Nowak ocenił, iż po tej emisji poziom sfinansowania potrzeb pożyczkowych Polski na  2016 r. wynosi 82 proc. Według niego, głównym celem emisji było sfinansowanie bieżących potrzeb budżetowych, chodziło także o zapoznanie inwestorów chińskich z polską gospodarką.

Ministerstwu Finansów w przygotowaniu emisji obligacji panda doradzała kancelaria Allen & Overy – prawnicy z biur w Warszawie i w Hong Kongu: Łukasz Walczyna, Alice Leung, Tian Tian Wang, Cammy Man. Na czele zespołu stali Piotr Lesiński, partner w departamencie międzynarodowych rynków kapitałowych w biurze w Warszawie, oraz Agnes Tsang, counsel z biura w Hong Kongu.

W ChRL rządowemu polskiemu emitentowi doradzała też kancelaria Zhong Lun – biuro w Pekinie. Uczestniczyła w w opracowywaniu zestawu dokumentów niezbędnych do rejestracji programu emisji oraz dokumentów emisyjnych, sporządzając opinie z zakresu prawa chińskiego i wspierając MF w kontaktach z NAFMII.

Bankom gwarantującym emisję doradzała chińska kancelaria Global Law Office.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl