Norton Rose Fulbright i CMS w chińskiej inwestycji w polskie odpady

741
Bioreaktor z elektrociepłownią kogeneracyjną w Kosinach Bartosowych (www.novago.pl)

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała funduszowi Abris Capital Partners przy sprzedaży zajmującej się utylizacją odpadów spółki Novago firmie China Everbright International, której doradcą była kancelaria CMS.

Everbright International to wielka firma z branży ochrony środowiska w Chinach, działająca m.in. w sektorach energetyki i technologii ekologicznej.

Abris Capital Partners to międzynarodowy fundusz private equity inwestujący w średniej wielkości spółki w państwach  Europy Środkowej i Wschodniej. W 2013 r. zakupił 60 proc. udziałów w Novago.

Novago to założona w 1992 r. w Mławie firma (wówczas pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Uskom) zajmująca się w sześciu zakładach m.in. przetwarzaniem odpadów komunalnych, recyklingiem, produkcją z odpadów paliwa dla cementowni, wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w biogazowych elektrociepłowniach kogeneracyjnych, zbiórką i składowaniem odpadów.

Wartość transakcji wyniosła 123 mln euro (cena uwzględnia 118 mln euro zapłaty za udziały i 5 mln euro za działki) – to największa chińska, bezpośrednia inwestycja w Polsce i największa chińska akwizycja w branży ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokończenie przejęcia zależy od akceptacji Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów.

– Razem z tak doświadczonym akcjonariuszem odczuwamy wielki entuzjazm patrząc na przyszłą współpracę oraz mamy znaczące środki i dostęp do technologii, aby jeszcze bardziej wzmocnić naszą pozycję na rynku – oświadczył Michał Dąbrowski, wiceprezes zarządu Novago.

– Ta akwizycja posłuży jako ważna platforma międzynarodowej strategii rozwoju Everbright International i przyszłej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej – zadeklarował Chen Xiaoping, prezes Everbright International.

– Novago jest najlepszym przykładem inwestycji, jakie realizuje Abris. Jestem dumny z wartości zbudowanej dla akcjonariuszy przez ostatnie trzy lata. Znaleźliśmy najlepszego możliwego partnera dla Novago – skomentował wyjście funduszu z inwestycji Wojciech Jezierski, dyrektor inwestycyjny w Abris.

Funduszowi Abris doradzali przy transakcji: Pekao Investment Banking (doradztwo transakcyjne), Ramboll Environ (doradztwo środowiskowe). Doradztwo prawne świadczyło warszawskie biuro Norton Rose Fullbright prawnicy kancelarii doradzali w całym procesie sprzedaży – od tzw. vendor due diligence do przygotowania i negocjowania umów końcowych. Natomiast firma Deloitte była doradcą finansowym, podatkowym i komercyjnym.

China Everbright International Limited doradzali: Lazard (doradztwo transakcyjne), BCG (doradztwo komercyjne). Obsługę prawną świadczyła kancelaria CMS. Natomiast firma KPMG była doradcą finansowym i podatkowym.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl