Raport: Kancelarie o „średnich” przychodach w 2022 roku

1514

Redakcja „Rynku Prawniczego” przedstawia kolejny raport o wynikach finansowych osiągniętych w 2022 roku przez firmy prawnicze działające w Polsce.

Po zestawieniu o charakterze rankingowym „Kancelarie o największych przychodach w 2022 roku” czas na kancelarie o przychodach „średnich”. To pierwsze obejmowało firmy, które osiągnęły co najmniej 20 mln zł obrotów z działalności prawniczej. Co w takim razie rozumieć pod pojęciem przychodów „średnich”? Redakcja przyjęła, tyleż arbitralnie, co racjonalnie, że takimi są przychody wyższe od 10 mln zł, lecz niższe od 20 mln zł. Oczywiście one są średnie tylko na tle tych największych, albowiem bezwzględnie są wysokie. Granice trzeba było wyznaczyć, ponieważ nie jest celem „Rynku Prawniczego” opisanie wyników wszystkich kancelarii prawniczych.

Zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach (tzw. pierwsza liga finansowa) również opracowaliśmy na podstawie sprawozdań finansowych składanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Udało nam się zidentyfikować 27 kancelarii, które pracowały na średnich obrotach w minionym roku, ale pewnie nie są to wszystkie (rok, dwa i trzy lata wcześniej było ich 22, cztery lata temu – 21, a pięć i sześć lat wcześniej – 19). Dlatego owego zestawienia nie należy traktować jako rankingu (w tabeli nie ma numeracji); to tylko zbiorcza prezentacja przychodów uszeregowana w celach badawczo-analitycznych w kolejności od największych do najmniejszych.

Wynika z niej, że najbliżej wejścia do grona firm prawniczych o największych przychodach, do owej ekstraklasy finansowej, znalazły się w 2022 r. kancelarie Sadkowski i Wspólnicy, ta dosłownie o włos, z imponującym wzrostem przychodu o 3 mln zł (18 proc.), oraz Crido Legal, która stabilnie powtórzyła wynik z 2021 r.

Bliskie awansu do ekstraklasy przychodowej były w 2022 r. także firmy KPMG Law i M. Romanowski i Wspólnicy. Ta druga zrobiła wrażenie tytanicznym wzrostem obrotów o prawie 10 mln zł (211 proc.!), dzięki temu wróciła do zestawienia po roku. Jednak żeby ujrzeć ten świetny wynik we właściwych proporcjach trzeba wiedzieć, że odnosi się on do wyniku z roku 2021, w którym kancelaria podała obrót za osiem miesięcy.

W owym roku godne odnotowania są ponadto cztery przypadki znaczących wzrostów obrotów. O prawie 5 mln zł powiększyły przychód kancelarie  B2R Law Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy (44 proc.) i Taylor Wessing (45 proc.), o 4 mln zł – kancelarie Sobota Jachira (50 proc.), frankowa z Wrocławia, i Squire Patton Boggs (29 proc.).

W zestawieniu zadebiutowały kancelarie Penteris, Filipiak Babicz Legal, Sobota Jachira, Ożóg Tomczykowski (obecnie Tomczykowski Tomczykowska), Peterka & Partners, Łaszczuk i Wspólnicy, które przekroczyły przychód 10 mln zł i podały swoje rezultaty finansowe.

Wypadła z niego kancelaria Miller Canfield, której przychody w 2022 r. zmniejszyły się poniżej 10 mln zł.

W 2022 roku rosły przychody średnich kancelarii  

Wzrost przychodów w 2022 r. odnotowało 20 kancelarii z zestawienia, spadek – 6. W 2021 r. było to odpowiednio 17 i 4, w pandemicznym 2020 r. – 7 i 13, w 2019 r. – 12 i 8, a w 2018 r. – także 17 i 4. Tabela pierwszej ligi pokazała tendencję wzrostu obrotów firm ze „średniego” segmentu polskiego rynku prawniczego.

Kancelarie o „średnich” przychodach w 2022 roku (w mln zł, od 10 do 20 mln zł)

Kancelaria   2022     2021   2020   2019      2018     2017  2016
   
Sadkowski i Wspólnicy    19,9      16,8    14,9   18,3      16,6       8,4  12,1
Crido Legal    19,2      19,3    17,4   10,7      11,4     10,6  10,2
KPMG Law    18,8      18,3    10,9   11,3      10,5     10,1  10,1
Schoenherr    18,5      20,0    18,9  18,9      12,1       9,4   bd
M. Romanowski i Wspólnicy    18,2       8,6    19,9  10,6      12,4     10,2   6,8
Squire Patton Boggs    17,4      13,5    12,7  17,8      20,0     20,2  17,9
Głuchowski Siemiątkowski Zwara    17,3      18,6    19,4   19,6      18,0     13,6  12,1
B2R Law    16,0      11,1        –             –       –     –
NGL Legal    15,8      13,9    15,6  13,2       –       –     –
Taylor Wessing    15,4      10,6    10,3    9,7        6,4       6,9    5,2
Penteris      14,8      13,7    16,1     –       –        –      –
Resist Rezanko Sitek    14,8      14,4    14,3  16,0      16,9       bd     bd
Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy    14,5      13,5    12,7  12,7      11,7       9,7    9,2
Sowisło Topolewski    14,4      13,8    11,6  11,8      11,4       9,1    9,4
Andersen    14,3      11,7      7,4    bd       bd       bd    bd
Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy    14,1      13,6    12,0  13,4      14,3     15,2  16,0
DeBenedetti Majewski Szcześniak    12,7      14,6    10,5  12,0      12,1     13,2    bd
Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy    12,0      11,5    11,7  13,4      10,0     11,6  10,9
Filipiak Babicz Legal    12,0        9,9    9,2    –        –      –     –
Sobota Jachira    11,9        7,9         –        –      –     –
Ożóg Tomczykowski    11,4        9,2    7,8  9,5       8,9    10,7   10,7
LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy    11,3     13,9  12,6  14,6     15,7    14,3   14,1
Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy    11,1     14,2  12,8 15,7     11,6   10,9   11,2
Peterka & Partners    10,8       8,6    6,5   6,7       7,4    4,9     5,5
Jedliński, Bierecki i Wspólnicy    10,4     10,4  10,0  10,2       7,9    bd     bd
Łaszczuk i Wspólnicy    10,4       9,6    9,0    8,7       bd    bd     bd
Axelo Ostrowski Domagalski i Wspólnicy    10,2     10,1   9,0  13,0       7,2    bd     bd

Dane za okres od 1.01 do 31.12. Wyjątki: Sadkowski i Wspólnicy – rok obrachunkowy od 1.11. do 31.10; M. Romanowski i Wspólnicy – rok obrachunkowy od 1.05. do 31.12.2021 i od.1.01.2020 do 30.04.2021. LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy do lipca 2022 r. pod nazwą Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy. Ożóg Tomczykowski od września 2023 r. pod nazwą Tomczykowski Tomczykowska. Dane pochodzą z KRS; bd – brak danych; pogrubionym pismem zaznaczono  kancelarie, które debiutują w tabeli albo do niej powracają

Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2021

Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2020

Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2019

Tu zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2018

Tutaj zestawienie kancelarii o „średnich” przychodach za rok 2017 

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl