Duet kancelarii w „zielonym” megakredycie dla koksowego kolosa

381
(www.jsw.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej przy pozyskaniu 1 mld 650 mln zł kredytu od konsorcjum ośmiu polskich instytucji finansowych, któremu doradzała kancelaria Taylor Wessing.

W kwietniu 2023 r. Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych umowę finansowania w formule tzw. pożyczki powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability Linked Loan – SLL ; to pożyczka, w której część kosztów jest powiązana ze zdolnością pożyczkobiorcy do spełnienia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zachęca firmy do osiągnięcia tych celów, aby te koszty obniżyć). Pożyczkodawcami są: Agencja Rozwoju Przemysłu, Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki (Pekao), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP), Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie (PZU Życie) i Towarzystwo Finansowe Silesia. Gwarantem jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

To pierwsze takie finansowanie w górnictwie węgla kamiennego w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki w wysokości 1,65 mld zł zagwarantują JSW rozwój, zobowiązując do realizacji transformacji klimatycznej. Na tę kwotę, poza kredytami w złotych, składa się m.in. kredyt w dolarach i euro o równowartości 480 mln zł. Na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych przeznaczono 730 mln zł, na finansowanie inwestycji środowiskowych 490 mln zł, zł, na finansowanie obrotowe 430 mln zł. Ostateczny termin spłaty ostatnich zobowiązań to 28 grudnia 2030 r.

Prace nad pozyskaniem finansowania trwały kilka miesięcy ze względu na profil działalności firmy. Formuła SLL oznacza finansowanie w oparciu o określone wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Pożyczkobiorca zobowiązał się do realizacji konkretnych celów w ustalonym czasie: redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu poziomów przechwytu metanu z pokładów węgla i zwiększenia jego zagospodarowania. Wpisano je do umowy pożyczki i będą corocznie weryfikowane przez  zewnętrznego audytora. W razie niewykonania któregokolwiek marża pożyczki będzie korygowana w górę, a dodatkowe środki z tego tytułu trafią do organizacji non profit realizującej zadania z zakresu ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej lub odpowiedzialności społecznej.

Aby pozyskać finansowanie w formule SLL  i jednocześnie utrzymać optymalny poziom oprocentowania jego obsługi JSW, wraz z konsorcjum instytucji finansujących, włączyło do operacji KUKE, która wystawiła gwarancję do 80 proc. wartości finansowania –   dotyczy ona tzw. limitu środowiskowego, w ramach którego spółka będzie realizować inwestycje na rzecz transformacji klimatycznej.

Struktura finansowania w formule SLL odznacza się korzystniejszymi warunkami w porównaniu z kredytem otrzymanym przez JSW w poprzednich latach, m.in. poprzez niższą marżę i koszty obsługi długu. Jednocześnie przyznana kwota jest ponad dwa razy wyższa, przy utrzymaniu takiego samego poziomu zabezpieczeń.

– Finansowanie w formule SLL jest coraz popularniejszym instrumentem finansowym oferowanym przez banki i wykorzystywanym na świecie przez wiele przedsiębiorstw. Ale dopiero polska spółka JSW, jako pierwszy podmiot z sektora wydobywczego w Europie Środkowo-Wschodniej, może pochwalić się pozyskaniem takiego „zielonego” kredytu. W ten sposób JSW oraz zaangażowane instytucje finansowe z konsorcjum udowadniają, że węgiel koksujący niezbędny do produkcji stali, nie jest „czarny” tylko „zielony”, bo bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie realnej transformacji klimatycznej całego kontynentu – stwierdził Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW.   

– Jednym z filarów strategii PKO BP jest finansowanie zielonej gospodarki i oferowanie firmom rozwiązań, które pomogą im utrzymać konkurencyjność w obliczu wyzwań biznesowych i regulacyjnych. Najlepszym przykładem takich rozwiązań jest właśnie finansowanie w formule SLL – oświadczył Maciej Brzozowski, wiceprezes zarządu PKO BP, który jest organizatorem, agentem i agentem zabezpieczeń tej transakcji.

– Wsparcie JSW w zrównoważonym rozwoju, znaczącej redukcji emisji i zagospodarowaniu metanu, to dla nas naturalny kierunek, niezwykle istotny również z punktu widzenia polskiej i europejskiej gospodarki – zadeklarował Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao.

– Jesteśmy w gronie pionierów środkowo-wschodniej Europy udzielających finansowania w formule SLL spółce z sektora wydobywczego. Wspieramy inwestycje służące transformacji polskich firm, w tym koncernów mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki, a do takich należy JSW – ogłosił Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.

– W współpraca w ramach tak szerokiego konsorcjum jest niezwykle rzadka i dlatego tak satysfakcjonująca. Konsolidacja polskiego kapitału wokół przedsięwzięć prowadzonych przez polską firmę to gwarancja, że transformacja klimatyczna będzie sprawiedliwa, a zyski, które z niej płyną, będą wzmacniały całą polską gospodarkę – dodał Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

SLL to forma finansowania, w której marża jest częściowo uzależniona od uzgodnionego postępu finansowanego podmiotu w osiąganiu celów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Te unikalne ciągle transakcje finansowania staną się coraz powszechniejsze w kolejnych latach – skomentowała Jadwiga Dyktus, prezes zarządu TFS.

– Zależy nam na umożliwianiu polskim firmom dostępu do finansowania, które jest przeznaczane na modernizację ich działalności, ale też ograniczania wpływu na środowisko, a takie inwestycje prowadzi i planuje JSW, potentat w sprzedaży węgla koksującego w Europie wyjaśniła  Katarzyna Kowalska, wiceprezes KUKE.

Jastrzębska Spółka Węglowa  jest największym w Unii Europejskiej producentem węgla koksowego, nazywanego też metalurgicznym, który jest podstawowym surowcem do produkcji stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność Grupy JSW. Głównymi odbiorcami produktów grupy są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, we Włoszech oraz Indiach.

JSW została utworzona w 1993 r. na bazie części Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego, jako jedna z siedmiu działających wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło wtedy siedem przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Grupa JSW jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia ponad 28 tys. osób, w tym ponad 21 tys. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Posiada obecnie cztery kopalnie węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Bzie, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek oraz koksownie Przyjaźń, Radlin i Jadwiga.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że przy pozyskaniu finansowania JSW doradzała kancelaria White & Case, która na swojej witrynie internetowej podała, iż obsługą kierował partner Grzegorz  Abram, a wykonywali ją także associates  Joanna Misztal-Dzitko, Maciej Kujawa, Mateusz Dyduch, Roksana Kałużna-Bałazy, Marlena Skowrońska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że konsorcjum banków i instytucji finansowych doradzała kancelaria Taylor Wessing.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl