The Legal 500: Kancelarie przodujące na polskim rynku w 2023 roku

894

Kancelarie CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang i Dentons zdobyły najwięcej – po 13 – pierwszych miejsc w tegorocznej edycji katalogu-rankingu The Legal 500 dla Polski – wynika z podsumowań „Rynku Prawniczego”. Obie mają ich o jedno więcej niż rok wcześniej.

W zestawieniu opracowanym przez „Rynek Prawniczy” na podstawie tego rankingu, Clifford Chance zajęła pod tym względem drugie miejsce – 10 pierwszych pozycji, a na trzecim uplasowały się Baker McKenzie (zrobiła największe „postępy” w tymże zestawieniu), DLA Piper i Domański Zakrzewski Palinka, które uzyskały po sześć pierwszych miejsc.

Najnowsze wydanie katalogu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2023 ukazało się 12 kwietnia 2023 r. Publikacja klasyfikuje i charakteryzuje firmy prawnicze oraz indywidualnych prawników z ponad 100 krajów, w tym z Polski.

Jest też rankingiem: analitycy brytyjskiej firmy Legalease, wydawcy tych przewodników, ustalają hierarchię najlepszych krajowych kancelarii na podstawie analizy zleceń obsługiwanych przez nie w ostatnim roku, z uwzględnieniem specjalizacji ich zespołów oraz opinii klientów uzyskanych na podstawie rozmów.

W rankingu The Legal 500 kancelarie hierarchizowane są na poszczególnych poziomach (tiers ) w zależności od przyznanej im pozycji na rynku. Na jego podstawie „Rynek Prawniczy” sporządził ich zestawienie według liczby zdobytych pierwszych miejsc (zaliczeń do tier 1 ).

Czołowe kancelarie w Polsce według liczby pierwszych pozycji w rankingu The Legal 500 

(co najmniej dwa pierwsze miejsca)

Kancelaria  2023 2022 2021  2020  2019 2018 2017 2016
1. CMS   13   12   12    12     11     9     7    4
1. Dentons   13   12   12    13     11   10   10    8
2. Clifford Chance   10   11   11    11     11   11     8    6
3. Baker McKenzie     6     4     3      4       3     3    4    4
3. DLA Piper     6     5     4     bd      bd    bd   bd   bd
3. Domański Zakrzewski Palinka     6     5     5      5       4     3    2    3
4. Allen & Overy     5     4     4      4       4     4    4    5
4. Linklaters     5     6     5      4       6     4     6    6
4. Rymarz Zdort Maruta     5     4     4      4       5     6    5    3
5. Greenberg Traurig     4     4     4      5       5     4    4    3
5. Wardyński i Wspólnicy     4     4     4      5       6     6    5    5
5. WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr     4     4     4      2       2    bd   bd   bd
6. Bird & Bird     3     3     3      3      bd    bd   bd   bd
6. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak     3     3     3      2       2     3    3    3
7. Hogan Lovells     2     1     2      2       2     2    3    2
7. Raczkowski     2     2     1     bd      bd    bd    bd   bd
7. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy     2     2     2      2      bd    bd    bd   bd
7. White & Case     2     2     1     bd      bd    bd    bd   bd

W tegorocznym zestawieniu swój zasób pierwszych miejsc powiększyły kancelarie: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Dentons, Baker McKenzie (aż o dwa; drugi rok z rzędu), DLA Piper, Domański Zakrzewski Palinka, Allen & Overy, Rymarz Zdort Maruta (wskutek połączenia kancelarii Rymarz Zdort i Maruta Wachta) oraz Hogan Lovells, która dzięki temu powróciła do niego po roku przerwy. Ich saldo pomniejszone mają natomiast Clifford Chance oraz Linklaters.

Na najwyższych szczytach rankingu jest aż 17 zmian, prawie dwa i pół razy więcej niż  rok temu, kiedy było ich siedem.

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang i Norton Rose Fulbright odnotowały awans na poziom 1. w dziedzinie bankowości i finansów, Allen & Overy i  DLA Piper – w obsłudze fuzji i przejęć, Baker McKenzie i DWF – w zakresie rozwiązywania sporów, ta pierwsza – także w obsłudze transakcji private equity, GWW – w doradztwie dla klientów prywatnych, Wardyński i Wspólnicy – w zamówieniach publicznych. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka awansowała do najwyższego poziomu w budownictwie, Hogan Lovells – w doradztwie podatkowym, natomiast Dentons – w ochronie danych osobowych.

Spadki do tier 2. zaliczyły Rymarz Zdort Maruta – na rynkach kapitałowych, Clifford Chance – w prawie konkurencji, Wojewódka i Wspólnicy – w prawie pracy, Linklaters – w obsłudze funduszy inwestycyjnych i Wardyński i Wspólnicy – w obronie „białych kołnierzyków”.

The Legal 500 prezentuje klasyfikacje rekomendowanych firm oraz prawników z Polski w 21 dziedzinach prawa i branżach. Poniżej podajemy kancelarie zajmujące pierwsze miejsca (na poziomie 1  – tier 1 ) w każdej z nich; pogrubionym drukiem – te, które awansowały na pierwsze pozycje lub z nich spadły.

Bankowość i finanse

 • Allen & Overy; Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Linklaters; Norton Rose Fulbright

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowały CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang i Norton Rose Fulbright.

Rynki kapitałowe

 • Allen & Overy; Clifford Chance; Greenberg Traurig; White & Case

W porównaniu z 2022 r. Rymarz Zdort Maruta (wówczas Rymarz Zdort) spadła do do tier 2.

Prawo handlowe, korporacyjne oraz fuzje i przejęcia

 • Allen & Overy; Clifford Chance; DLA Piper; Greenberg Traurig; Rymarz Zdort Maruta; White & Case

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowały Allen & Overy i DLA Piper. Kancelarię Rymarz Zdort zastąpiła kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Prawo konkurencji/antymonopolowe

 • Allen & Overy; Baker McKenzie; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Linklaters; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

W porównaniu z 2022 r. Clifford Chance spadła do do tier 2.

Rozwiązywanie sporów

 • Baker McKenzie; Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; DWF Poland; Linklaters; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowały Baker McKenzie i DWF Poland.

Prawo pracy

 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; DLA Piper; Raczkowski; Wardyński i Wspólnicy

W porównaniu z 2022 r. Wojewódka i Wspólnicy spadła do do tier 2.

Energetyka i zasoby naturalne

 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; Rymarz Zdort Maruta

W porównaniu z 2022 r. kancelarię Rymarz Zdort zastąpiła kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Ubezpieczenia

 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; DLA Piper; Hogan Lovells; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Bez zmian w porównaniu z 2022, 2021, 2020 i 2019 r.

Własność intelektualna

 • Baker McKenzie; Bird & Bird; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy; Wardyński i Wspólnicy

Bez zmian w porównaniu z 2022, 2021 i 2020 r.

Fundusze inwestycyjne

 • Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons

W porównaniu z 2022 r. Linklaters spadła do do tier 2.

Klienci prywatni

 • Crido Legal; Domański Zakrzewski Palinka; GWW; PATH Law Hatylak Kielian i Wspólnicy; SSW Pragmatic Solutions; Wardyński i Wspólnicy

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała GWW.

Private equity 

 • Baker McKenzie; Clifford Chance; Greenberg Traurig; Rymarz Zdort Maruta

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała Baker McKenzie. Kancelarię Rymarz Zdort zastąpiła kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Zamówienia publiczne 

 • Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; DLA Piper; Domański Zakrzewski Palinka; Wardyński i Wspólnicy; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała Wardyński i Wspólnicy.

Nieruchomości

 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; DLA Piper; Greenberg Traurig; Linklaters

Bez zmian w porównaniu z 2022 r.

Budownictwo

 • Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; JDP Drapała & Partners; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała Domański Zakrzewski Palinka.

Ochrona zdrowia i nauki przyrodnicze   

 • Czyżewscy; DLA Piper; Domański Zakrzewski Palinka; Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Bez zmian w porównaniu z 2022 i 2021 r.

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

 • Allen & Overy; Clifford Chance; Dentons

Bez zmian w porównaniu z 2022, 2021 i 2020 r.

Technologie, media, telekomunikacja

 • Baker McKenzie; Bird & Bird; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Rymarz Zdort Maruta

W porównaniu z 2022 r. kancelarię Maruta Wachta zastąpiła kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Podatki

 • Baker McKenzie; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Dentons; Hogan Lovells

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała Hogan Lovells.

Przestępczość „białych kołnierzyków”

 • Clifford Chance; CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang; Linklaters; Raczkowski; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

W porównaniu z 2022 r. Wardyński i Wspólnicy spadła do do tier 2.

Ochrona prywatności i danych osobowych

 • Bird & Bird; Dentons; Kobylańska Lewoszewski Mednis; Rymarz Zdort Maruta; Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

W porównaniu z 2022 r. do tier 1. awansowała Dentons. Kancelarię Maruta Wachta zastąpiła kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

Tu omówienie wyników rankingu z 2022 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2021 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2020 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2019 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2018 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl