The Legal 500: Najlepsze kancelarie w Polsce w 2018 roku

3931

Kancelaria Clifford Chance zdobyła najwięcej, bo aż jedenaście pierwszych miejsc w tegorocznej edycji katalogu-rankingu The Legal 500 dla Polski – wynika z podsumowań „Rynku Prawniczego”.

Dentons ma dziesięć pierwszych pozycji, a CMS – dziewięć.

Najnowsze wydanie katalogu „The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2018″ ukazało się 12 kwietnia 2018 r. Publikacja klasyfikuje i charakteryzuje firmy prawnicze oraz indywidualnych prawników z 85 krajów, w tym z Polski.

Jest też rankingiem: analitycy brytyjskiej  firmy Legalease, wydawcy tych przewodników, ustalają hierarchię najlepszych krajowych kancelarii na podstawie analizy zleceń obsługiwanych przez nie w ostatnim roku, z uwzględnieniem specjalizacji ich zespołów oraz opinii klientów uzyskanych na podstawie rozmów.

W rankingu The Legal 500 kancelarie hierarchizowane są na poszczególnych poziomach (tiers) w zależności od przyznanej im pozycji na rynku. Na jego podstawie „Rynek Prawniczy” sporządził ich zestawienie według liczby zdobytych pierwszych miejsc (zaliczeń do tier 1).

Najwięcej pierwszych miejsc przypadło kancelarii Clifford Chance, która zdetronizowała panującą w dwóch poprzednich sezonach kancelarię  Dentons. Ta pierwsza ma aż o trzy pierwsze pozycje więcej niż rok wcześniej, ta druga – tyle samo.  Polepszyły swoje notowania  kancelarie CMS i White & Case (mają o dwa pierwsze miejsca więcej niż rok wcześniej), Domański Zakrzewski Palinka, Weil, Gotshal & Manges, Wardyński i Wspólnicy ( mają o jedną pierwszą pozycję więcej). Słabiej niż w 2017 r. poszło firmom Linklaters, Baker McKenzie, Hogan Lovells, Norton Rose Fulbright (ma jedno pierwsze miejsce, a miała dwa) oraz Wierzbowski Eversheds Sutherland, która nie ma żadnej pierwszej pozycji, a rok temu miała dwie.

Czołowe kancelarie w Polsce według liczby pierwszych pozycji w rankingu The Legal 500 

(co najmniej dwa pierwsze miejsca)

Kancelaria 2018 2017 2016
1. Clifford Chance    11    8    6
2. Dentons    10   10    8
3. CMS     9    7    4
4. Wardyński i Wspólnicy     6    5    5
4. Weil, Gotshal & Manges     6    5    3
5. White & Case     5    3    2
6. Allen & Overy     4    4    5
6. Greenberg Traurig     4    4    3
6. Linklaters     4    6    6
7. Baker McKenzie     3    4    4
7. Domański Zakrzewski Palinka     3    2    3
7. Sołtysiński Kawecki & Szlęzak     3    3    3
8. DLA Piper     2    2    2
8. Hogan Lovells     2    3    2
8. K&L Gates     2    2    2

Przetasowania w tej tabeli wynikły również z uwzględnienia w tegorocznym rankingu dwóch nowych kategorii – budownictwa, które wydzielono z dotychczasowej kategorii wspólnej z nieruchomościami oraz  przestępczości „białych kołnierzyków”, której w edycji z 2017 r. nie było w ogóle. Teraz obejmuje on 20 dziedzin.

W tych „starych” kategoriach jest trochę zmian. Wśród nich spadek kancelarii Dentons na poziom 2 i awans White & Case na poziom 1 w dziedzinie obsługi obligacji, awans Clifford Chance na poziom 1 w dziedzinie prawa konkurencji, spadek Linklaters na poziom 2 w obsłudze korporacyjnej i M&A. Najwięcej wszelako objęło dziedzinę energetyki na najwyższym poziomie zameldowały się Domański Zakrzewski Palinka oraz Weil, Gotshal & Manges, a opuściła go Norton Rose Fulbright. Tyle samo zmian jest w dziedzinie technologii, mediów i telekomunikacji, w której Bird & Bird osiągnęła poziom najwyższy, ale GWW Grynhoff i Partnerzy spadła na poziom 2, a Wierzbowski Eversheds Sutherland – na poziom 3.

W obsłudze funduszy inwestycyjnych CMS obsunęła się o jeden poziom, w doradztwie dla private clients kancelaria PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy dobiła do najściślejszej czołówki. Z kolei w obsłudze private equity kancelaria Baker McKenzie odnotowała zjazd o jeden poziom. W dziedzinie prawa publicznego Wierzbowski Eversheds Sutherland zjechała natomiast aż o dwa poziomy. W obsłudze nieruchomości Linklaters nie utrzymała się na poziomie 1, natomiast Hogan Lovells w ogóle nie została odnotowana w zestawieniu. W podatkach na poziom 1 awansowała CMS.

The Legal 500 prezentuje klasyfikacje rekomendowanych firm oraz prawników z Polski w 20 dziedzinach prawa i branżach. Poniżej podajemy kancelarie zajmujące pierwsze miejsca (na poziomie 1 – tier 1) w każdej z nich; pogrubionym drukiem – te, które awansowały na czołowe pozycje albo utraciły je w rankingu tegorocznym.

Bankowość i finanse

 • Allen & Overy; Clifford Chance; Dentons; Linklaters (bez zmian w porównaniu z 2016 i 2017 r.)

Rynki kapitałowe – dłużne papiery wartościowe (debt)

 • Allen & Overy; Clifford Chance; White & Case (nowa w tier 1 w 2018 r.); w porównaniu z 2017 r. Dentons spadła do tier 2)

Rynki kapitałowe – inwestycje kapitałowe (equity)

 • Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges; White & Case (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Prawo konkurencji/antymonopolowe

 • Allen & Overy; Dentons; Linklaters; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; WKB Wierciński Kwieciński Baehr; Clifford Chance (nowa w tier 1 w 2018 r.)

Prawo handlowe, korporacyjne oraz fuzje i przejęcia

 • Clifford Chance; Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges; White & Case; w porównaniu z 2017 r. Linklaters spadła do tier 2)

Rozwiązywanie sporów

 • Clifford Chance; CMS; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; K&L Gates; Linklaters; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; Wardyński i Wspólnicy (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Prawo pracy

 • A. Sobczyk i Współpracownicy; CMS; Raczkowski Paruch; Wardyński i Wspólnicy (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Energetyka i zasoby naturalne

 • CMS; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka (nowa w tier 1 w 2018 r.); Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy; Weil, Gotshal & Manges (nowa w tier 1 w 2018 r.); w porównaniu z 2017 r. Norton Rose Fulbright spadła do tier 2

Ubezpieczenia 

 • CMS; DLA Piper; Hogan Lovells (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Własność intelektualna

 • Baker McKenzie; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; Wardyński i Wspólnicy (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Fundusze inwestycyjne

 • Clifford Chance; Dentons; Weil, Gotshal & Manges; w porównaniu z 2017 r. CMS spadła do tier 2

Klienci prywatni

 • PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy (nowa w tier 1 w 2018 r.); Wardyński i Wspólnicy; Woźniak Legal

Private equity  

 • CMS; Clifford Chance; Greenberg Traurig; Norton Rose Fulbright; Weil, Gotshal & Manges; w porównaniu z 2017 r. Baker McKenzie spadła do tier 2

Prawo publiczne

 • Clifford Chance; DLA Piper; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; Hogan Lovells; Linklaters; Wardyński i Wspólnicy; White & Case; w porównaniu z 2017 r. Wierzbowski Eversheds Sutherland spadła do tier 3

Nieruchomości  

 • CMS; Dentons; Greenberg Traurig; w porównaniu z 2017 r. Linklaters spadła do tier 2, a Hogan Lovells całkiem wypadła z zestawienia

Budownictwo (nowo wyodrębniona kategoria w 2018 r.)

 • CMS; Clifford Chance; Dentons; Jara Drapała & Partners; White & Case

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

 • Allen & Overy; Clifford Chance; Dentons; K&L Gates; Weil, Gotshal & Manges (bez zmian w porównaniu z 2017 r.)

Technologie, media, telekomunikacja

 • Baker McKenzie; Bird & Bird (nowa w tier 1 w 2018 r.); w porównaniu z 2017 r. GWW Grynhoff i Partnerzy spadła do tier 2, a Wierzbowski Eversheds Sutherland spadła do tier 3

Podatki

 • Baker McKenzie; CMS (nowa w tier 1 w 2018 r.); Dentons

Przestępczość „białych kołnierzyków” (white collar crime –  nowa kategoria w 2018 r.)

CMS; Clifford Chance; Wardyński i Wspólnicy

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl