NRF doradza przy nowym finansowaniu dla Gaz-Systemu w wysokości miliarda złotych

141
(www.baltic-pipe.eu)

Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała kredytodawcom uprzywilejowanym Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w zakresie umowy między wierzycielami oraz zmian w istniejących dokumentach finansowania w związku z nową pożyczką podporządkowaną w wysokości 1 mld zł udostępnioną przez Polski Fundusz Rozwoju. Kredytodawcy to: Alior Bank S.A.;Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Millennium S.A.; Bank of China (Luxembourg) S.A. Oddział w Polsce; BNP Paribas Bank Polska S.A.; CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; China Construction Bank (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce; Credit Agricole Bank Polska S.A.; mBank S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zespół warszawski prowadził w imieniu konsorcjum kredytodawców uprzywilejowanych złożone negocjacje międzywierzycielskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym jako wierzycielem uprzywilejowanym o równym pierwszeństwie zaspokojenia, Polskim Funduszem Rozwoju jako wierzycielem podporządkowanym oraz Gaz-Systemem jako pożyczkobiorcą.

Środki pozyskane z nowej pożyczki zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów inwestycyjnych Gaz-Systemu, w tym: projektu Baltic Pipe, realizacji programu zgazowywania węgla, realizacji w rejonie Gdańska pływającego terminalu FSRU (Floating Storage Regasification Unit) zdolnego do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG. Ze środków tych sfinansowana zostanie również budowa nowego gazociągu transgranicznego, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy oraz rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Lista ta obejmuje inwestycje o szczególnym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie.

Warszawskim zespołem kierował counsel  Jacek Smardzewski, a w jego skład wchodził associate  Igor Kondratowicz. Zespół pracował pod nadzorem partnera Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem terminalu LNG w Świnoujściu. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 buduje ponad 2 tys. km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Spółka zrealizowała jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w kraju – Baltic Pipe, dwukierunkowy gazociąg podmorski łączący Polskę i Danię, rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej oraz trzech tłoczni gazu. Trwa również budowa interkonektorów z Litwą i Słowacją oraz projektowanie lądowych gazociągów, które połączą planowany terminal pływający FSRU w Zatoce Gdańskiej z krajowym systemem przesyłowym. Trwa również rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, która zwiększy moce regazyfikacyjne obiektu o ponad połowę.

Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright