Klient KKZ uzyska kwotę blisko 99 milionów złotych

575

KKZ z sukcesem reprezentowała klienta z branży obronnej w sprawie zapłaty za dostarczany sprzęt w ramach umowy dostawy. W związku z podpisaniem porozumienia klient uzyska wynagrodzenie na kwotę ok. 99 mln złotych.

Klient KKZ, będący jednym z kluczowych dostawców sprzętu w branży obronnej, zawarł porozumienie z inną spółką zbrojeniową, w ramach którego strony ustaliły zarówno warunki spłaty wymagalnych zobowiązań, jak również przewidziały postanowienia zmierzające do ustalenia nowego harmonogramu dostaw oraz zabezpieczenia płatności w przyszłości.

Adwokat Anna Nowicka-Osuch oraz aplikant adwokacki Mateusz Malinowski z Działu Prawa dla Biznesu w Kancelarii Kopeć Zaborowski (KKZ) negocjowali dla klienta warunki działań zmierzających do kompleksowego rozwiązania problemu związanego z wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy stronami, przy uwzględnieniu wszelkich dodatkowych roszczeń oraz wzajemnych oczekiwań.

Kancelaria prowadziła zarówno proces negocjacyjny, jak i opracowała złożoną strukturę dokumentów stanowiących całość zawartego porozumienia. Działania KKZ skupiały się na rozliczeniu obejmującym zapłatę należności za dostarczone materiały oraz odsetek od wymagalnych zobowiązań, w tym na ustaleniu wynagrodzenia za odroczone płatności wraz z ustaleniem nowego harmonogramu dostaw oraz zmodyfikowanego harmonogramu płatności. Jednocześnie prawnicy KKZ musieli przewidzieć odpowiednie postanowienia, zmierzające do zabezpieczenia wszelkich roszczeń klienta w przyszłości.

Struktura zawartego przez klienta porozumienia wymagała od prawników KKZ nie tylko szerokiej znajomości przepisów prawa oraz złożoności struktury działalności podmiotów z grupy zbrojeniowej, ale także umiejętności przełożenia biznesowego ujęcia proponowanych rozwiązań na konkretne postanowienia umowne.

Prawnicy KKZ z powodzeniem przeprowadzili negocjacje z kontrahentem klienta, co doprowadziło do zawarcia korzystnego dla klienta porozumienia. W ramach czynności podejmowanych dla klienta kluczowe było wykorzystanie odpowiednio dobranych strategii negocjacyjnych tak, aby umożliwić zawarcie porozumienia w kształcie najlepszym dla klienta, jednak także przy poszanowaniu oczekiwań drugiej strony.

Materiał kancelarii Kopeć & Zaborowski