Trzy tysiące nowych adwokatów i radców prawnych wchodzi na rynek

514

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie 3065 osób (82 proc.) spośród 3739, które się o taki wpis starało na drodze egzaminacyjnej. To o prawie 600 mniej niż w roku 2021.

Egzaminy przeprowadzono w maju 2022 r.

Z danych uzyskanych ze wszystkich 28 komisji ”adwokackich” wynika, iż egzamin zdało 1321 osób. Ogółem przystąpiło do niego 1604 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 82 proc.

Najlepiej na egzaminie wypadli zdający przed komisją nr 1 w Krakowie, gdzie nie zaliczyło go tylko trzy osoby na 53 zdających (zdało 94 proc.). Przed komisją nr 2 w Poznaniu nie powiodło się czterem osobom na 59 zdających (zdało 93 proc.). Przed komisją w Rzeszowie zdało 91 proc., tak samo jak przed warszawską komisją nr 4. Najsłabiej poszło kandydatom  w Kielcach, gdzie zdało 67 proc. oraz w Toruniu – 63 proc.

Wyniki ogłosiło także 37 komisji ”radcowskich”. Do tego egzaminu przystąpiło 2135  kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 1744, czyli 82 proc.

Znakomicie poszedł egzamin kandydatom zdającym w Lublinie; przed komisją nr 2 nie zdała tylko jedna osoba na 47 zdających (zdało 98 proc.), a przed komisją nr 1 – cztery na 46 zdających (zdało 91 proc.). Bardzo dobrze wypadli kandydaci przed komisjami: nr 2 w Poznaniu (94 proc.), w Bydgoszczy i Olsztynie (93 proc.), nr 1 w Krakowie – 92 proc. Najgorzej zdali kandydaci w Szczecinie (74 proc.), przed komisjami nr 5 w Warszawie (73 proc.), nr 2 w Łodzi (71 proc.) i we Wrocławiu (70 proc.).

Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji.

W 2021 r. drugie koronawirusowe egzaminy zdało w sumie ponad 3,6 tys. osób spośród ponad 4,2 tys. Adwokacki zdało 1469 osób na 1755  (84 proc.), a radcowski – 2277 na 2512 zdających (91 proc.).

W 2020 r. pierwsze koronawirusowe egzaminy zdało ponad 2,9 tys. osób spośród prawie 3,5 tys. Adwokacki zdało 1373 z 1567 (87 proc.), a radcowski – 1557 na 1893 zdających (82 proc.). Było to najmniej w ostatnich latach.

W 2019 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3,2 tys. osób spośród prawie 3,8 tys. Adwokacki zdało 1283 z 1537 (83 proc.), a radcowski – 1960 na 2230 zdających (88 proc.).

W 2018 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4 tys. osób na 4,9 tys. zdających. Adwokacki zdało 1891 z 2177 osób (87 proc.), a radcowski – 2171 na 2711 zdających (80 proc.).

W 2017 r. egzaminy zaliczyło łącznie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zdało 2222 z 2592 osób (86 proc.), natomiast radcowski – 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów. Egzamin adwokacki zdało 1629 z 2310 osób (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

W latach 2016-2022 kwalifikacje adwokata i radcy prawnego uzyskało w sumie ponad 25 tys. prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl