Trzy i pół tysiąca nowych adwokatów i radców wchodzi na rynek

387

Ministerstwo Sprawiedliwości podało rezultaty tegorocznych egzaminów adwokackiego i radcowskiego ze wszystkich komisji egzaminacyjnych. Na listy prawników z uprawnieniami adwokata lub radcy prawnego może już wpisać się w sumie 3635 (85 proc.) osób spośród 4267, które się o taki wpis starało na drodze egzaminacyjnej. To o ponad 700 więcej niż w roku 2020.

Egzaminy  przeprowadzono w maju 2021 r. w pandemicznym reżimie sanitarnym.

Z danych uzyskanych ze wszystkich 30 komisji ”adwokackich” wynika, iż egzamin zdało 1422 osób. Ogółem przystąpiło do niego 1755 kandydatów do palestry, co oznacza tzw. współczynnik zdawalności na poziomie 81 proc.

Najlepiej na egzaminie wypadli zdający przed komisją nr 2 w Gdańsku, gdzie nie zaliczyło go tylko cztery osoby na 67 zdających (zdało 94 proc.), tak samo jak przed komisją nr 2 w Poznaniu, gdzie nie powiodło się także czterem osobom na 55 zdających (zdało 93 proc.), oraz przed komisją w Rzeszowie (93 proc.) i warszawską komisją nr 11 (zdało 91 proc.). Najsłabiej poszło kandydatom egzaminowanym przez stołeczną komisję nr 2, w której zdało 58 proc.

Wyniki ogłosiło także 41 komisji ”radcowskich”. Do tego egzaminu przystąpiło 2512 kandydatów na radców prawnych, a zaliczyło go 2213, czyli 88 proc.

Znakomicie poszedł egzamin kandydatom zdającym przed komisją w Bydgoszczy – zdało wszystkie 51 osób. Bardzo dobrze wypadli kandydaci przed komisjami: nr 1 w Krakowie, w Olsztynie i w Rzeszowie, gdzie nie zdało tylko po jednej osobie (zdało po 98 proc.), oraz przed komisją  nr 2 w Poznaniu; tam nie zdały dwie spośród 69 osób zdających (97 proc.). Najgorzej zdali kandydaci w Wałbrzychu (77 proc.), przed komisją nr 4 w Krakowie – powiodło się 76 proc., i przed komisją nr 2 we Wrocławiu, gdzie zdało 45 na 60 zdających (75 proc.).

Procedura egzaminacyjna daje zdającym możliwość odwołania się od wyników do komisji drugiej instancji.

W 2020 r. pierwsze koronawirusowe egzaminy zdało w sumie ponad 2,9 tys. osób spośród prawie 3,5 tys. Adwokacki zdało 1373 z 1567 (87 proc.), a radcowski – 1557 na 1893 zdających (82 proc.). Było to najmniej w ostatnich latach.

W 2019 r. egzaminy zdało w sumie ponad 3,2 tys. osób spośród prawie 3,8 tys. Adwokacki zdało 1283 z 1537 (83 proc.), a radcowski – 1960 na 2230 zdających (88 proc.).

W 2018 r. egzaminy zdało w sumie ponad 4 tys. osób na 4,9 tys. zdających. Adwokacki zdało 1891 z 2177 osób (87 proc.), a radcowski – 2171 na 2711 zdających (80 proc.).

W 2017 r. egzaminy zaliczyło łącznie ponad 4,5 tys. osób na ponad 5,4 tys. zdających. Adwokacki zdało 2222 z 2592 osób (86 proc.), natomiast radcowski – 2294 na 2840 zdających (81 proc.).

W 2016 r. uprawnienia zdobyło w sumie ponad 4 tys. osób na prawie 5,5 tys. kandydatów. Egzamin adwokacki zdało 1629 z 2310 osób (70 proc.), a radcowski – 2426 na 3145 zdających (77 proc.).

W latach 2016-2021 kwalifikacje adwokata i radcy prawnego uzyskało w sumie ponad 22 tys. prawników.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl