WKB, Komorowska Michaliszyn i Allen & Overy w potrójnym dentystycznym przejęciu

454

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Allen & Overy, Sorainen z Litwy i Praxio Legal z Luksemburga doradzały funduszowi Innova Capital przy przejęciu dwóch firm dentystycznych w Polsce i kontrolnego pakietu udziałów w firmie dentystycznej z Litwy. Kancelaria KM Partners Komorowska Michaliszyn doradzała udziałowcom spółek Pomorska Inicjatywa Medyczna i Medicadent Stomatologia, prowadzących sieci lecznic stomatologicznych Dentaurus i Medicadent, przy ich sprzedaży funduszowi Innova Capital. Kancelaria Walless z Litwy doradzała Simonasowi Bankauskasowi, założycielowi firmy stomatologicznej DPC na Litwie, przy sprzedaży kontrolnych udziałów w niej funduszowi Innova Capital.

W lutym 2022 r. alternatywny fundusz inwestycyjny, zarządzany przez firmę Innova Capital, nabył większościowy pakiet udziałów w litewskiej firmie dentystycznej Clinic DPC od jej właściciela Simonasa Bankauskasa, i przejął dwie polskie spółki: Pomorska Inicjatywa Medyczna, prowadzącą trzy kliniki dentystyczne Dentaurus, oraz Medicadent Stomatologia, prowadząca trzy gabinety stomatologiczne Medicadent. Deklarowanym celem funduszu jest stworzenie we współpracy z ich założycielami-stomatologami sieci stomatologicznej. W jej skład na początek mają wchodzić przychodnie leczenia zębów w Polsce (po trzy przejęte od PIM i Medicadent Stomatologia), na Litwie i w Londynie (13 przejętych od DPC, w tym 12 na Litwie) dysponujące ok. 70 fotelami stomatologicznymi i dwoma laboratoriami protetycznymi. Istotnym elementem tworzenia sieci mają być kolejne akwizycje firm z branży oraz uruchamianie nowych lecznic. Obecnie zaawansowane są prace nad otwarciem dwóch, a nazwy kolejnych firm w grupie zostaną podane w drugim kwartale 2022 r.

Firma DPC to największa sieć przychodni stomatologicznych w dużych miastach na Litwie, założona przez dr Simonasa Bankauskasa, która świadczy usługi medyczno-protetyczne ponad 50 tys. pacjentom.

Firma Dentaurus, założona przez dr Jacka Owczarczaka, ma dwie placówki w Toruniu i jedną w Gdańsku, świadczące usługi stomatologiczne z zakresu implantologii, protetyki, endodoncji, ortodoncji, chirurgii dentystycznej. Udziałowcami prowadzącej ją spółki Pomorska Inicjatywa Medyczna byli Jacek i Aleksandra Owczarczakowie.

Firma Medicadent, utworzona przez dr Monikę Gawlas i dr Jacka Lorycha, udziałowców spółki Medicadent Stomatologia, posiada przychodnie w Poznaniu, Luboniu i Wolsztynie oferujące pełen zakres usług, w tym w stomatologii dziecięcej.

Innova Capital jest firmą private equity działającą w Europie Środkowej. Specjalizuje się w wykupie spółek średniej wielkości. Od rozpoczęcia działalności w 1994 r. zainwestowała ok 1,1 mld euro w 60 przedsiębiorstw w 10 krajach regionu w takich sektorach, jak usługi finansowe, technologie, media, telekomunikacja, energetyka, przemysł spożywczy, transport.

– Segment usług dentystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje nadal silnie rozdrobniony, a poszczególne podmioty często nie realizują w pełni swojego potencjału. Udało nam się pozyskać cenionych liderów w tym obszarze na rynku litewskim oraz polskim, w celu stworzenia sieci klinik łączących lokalną pozycję, renomę oraz niezależność z profesjonalnym wsparciem centralnym. Wierzymy, że kompetencje i doświadczenie personelu oraz zbudowane do tej pory relacje i zaufanie pacjentów DPC, Dentaurusa i Medicadentu, połączone z naszym know-how i profesjonalnym wsparciem zespołu z doświadczeniem w budowaniu organizacji medycznych, pozwolą podmiotom wchodzącym w skład sieci rozwijać się jeszcze szybciej. Kliniki otrzymają także wsparcie w zakresie wyzwań związanych z zarządzaniem biznesem – zadeklarował Tobiasz Jankowski, dyrektor w Innova Capital.

– To dla nas doskonała okazja, aby być częścią dużej zmiany na rynku usług stomatologicznych w krajach bałtyckich i regionie Europy Środkowo-Wschodniej –skomentował Simonas Bankauskas.

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji firmie Innova Capital oraz, że w kwestiach prawa luksemburskiego doradzała jej tamtejsza kancelaria Praxio Legal. Doradztwo WKB obejmowało uzgodnienie struktury transakcji, w tym w aspekcie transgranicznym, przeprowadzenie i skoordynowanie badań due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej i negocjacje, kwestie dotyczące regulacji działalności podmiotów leczniczych oraz koordynację obsługi wykonywanej przez kancelarie z Litwy i Luksemburga. Obsługę wykonywali partner Jakub Jędrzejak, associate Dominik Kulpa (kwestie transakcyjne); managing associate  Aleksandra Bączykowska, senior associate  Piotr Popielarski, junior associate  Klaudia Kacprzyk (kwestie regulacyjne oraz prawo własności intelektualnej); senior associate  Magdalena Kurowicka (prawo pracy); counsel  Bartosz Łaski, associate Adrianna Kucharska (prawo nieruchomości); associate  Katarzyna Wójcikowska (prawo korporacyjne).

„Rynek Prawniczy” ustalił, że w kwestiach antymonopolowych Innova Capital doradzała kancelaria Allen & Overy, a w kwestiach prawa litewskiego – tamtejsza kancelaria Sorainen.

Kancelaria KM Partners Komorowska Michaliszyn potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji udziałowcom spółek Pomorska Inicjatywa Medyczna i Medicadent Stomatologia.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Simonasowi Bankauskasowi przy sprzedaży udziału kontrolnego w firmie DPC i utworzeniu joint venture z funduszem Innova Capital,   doradzało litewskie biuro bałtyckiej kancelarii Walless.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl