Cztery kancelarie w czołówce rankingu specjalistów od prawa mediów w Polsce

457

W 2022 r. w grupie firm prawniczych, które zdobyły pierwszą pozycję w rankingu Media Law International dla Polski, są cztery kancelarie. To Bird & Bird, Czyżewscy, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. W porównaniu z rankingiem ubiegłorocznym nowa w tym gronie jest ta pierwsza, pozostałe trzy tworzyły czołówkę rankingu w 2021 r.

Media Law International to specjalistyczny przewodnik prezentujący czołowe kancelarie zajmujące się prawem mediów z 56 jurysdykcji na świecie, w tym z Polski. Ukazała się właśnie dziewiąta doroczna edycja rankingu, który ujmuje je w tzw. tiers (poziomy). W Polsce do poziomu 1 (tier 1 ) autorzy rankingu–przewodnika zaliczyli cztery firmy prawnicze. W 2022 r. Bird & Bird awansowała z poziomu 2 (tier 2 ).

Co ciekawe, w gronie ogółem 31 kancelarii z Polski wymienionych na pięciu poziomach tegorocznego rankingu, znalazły się ( w tier 5 ) także takie, jak Weil, Gotshal & Manges, która nie działa już od ponad dwóch lat w Polsce, czy nieistniejąca kancelaria Stolarek & Grabalski, która w 2018 r. podzieliła się na dwie: Grabalski, Kempiński i Wspólnicy oraz Stolarek i Wspólnicy.

Na stronie internetowej rankingu wyjaśniono, iż sporządził go zespół dziennikarzy opierając się na niezależnym badaniu rynku, kwestionariuszach wypełnionych i nadesłanych przez firmy prawnicze oraz na rozmowach z ich partnerami i klientami z branży mediów.

Przewodnik Media Law International publikuje niezależne brytyjskie wydawnictwo o tej samej nazwie, specjalizujące się w niszowej tematyce prawa mediów w różnych krajach. Zajmuje się opracowywaniem rankingu kancelarii i prawników z tej praktyki, prezentacją wiedzy branżowej oraz opisywaniem trendów prawnych w tej dziedzinie.

Omówienie rankingu z 2020 r.  

Omówienie rankingu z 2018 r.  

Omówienie rankingu z 2017 r.  

Omówienie rankingu z 2016 r.  

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl