Gide i Deloitte Legal w kredycie na polsko-japońską odkrywkę miedzi

373
Kopalnia Sierra Gorda (fot. KGHM)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała spółce górniczej Sierra Gorda oraz trzem jej udziałowcom, firmom KGHM Polska Miedź i japońskim Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation, przy uzyskaniu kredytu refinansowego od Banku Gospodarstwa Krajowego, któremu doradzała kancelaria Deloitte Legal. Ponadto japońskim wspólnikom Sierra Gorda doradzała również amerykańska kancelaria Sullivan & Cromwell.   

W marcu 2021 r. polsko-japońska spółka Sierra Gorda prowadząca w Chile kopalnię miedzi zawarła umowę odnawialnego kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z maksymalnym limitem do kwoty 700 mln dolarów (2 mld 751 mln zł wedle kursu z tamtego okresu). Kredyt jest zabezpieczony gwarancją korporacyjną wystawioną przez właścicieli Sierra Gorda. Środki z niego są przeznaczone na refinansowanie zadłużenia i finansowanie bieżącej działalności Sierra Gorda.

Wcześniej, w czerwcu  2020 r., Sierra Gorda zawarła z BGK umowę pożyczki o wartości 200 mln dolarów, której celem było przezwyciężenie finansowych skutków pandemii koronawirusa.

Sierra Gorda to odkrywkowa kopalnia złoża miedzi i molibdenu w Chile uruchomiona w czerwcu 2014 r. Położona jest na pustyni Atacama w regionie Antofagasta, ok. 60 km na południowy zachód od miasta Calama na północy kraju, na wysokości około 1,7 tys. m n.p.m. Obecnie prowadzona jest eksploatacja obszaru Catabela z docelową głębokością do ok.1 tys. m.

Kopalnia operuje na złożu obejmującym siarczkowe i tlenkowe rudy miedzi, odkrytym w 2006 r. Od 2011 r. projekt jest wspólnym przedsięwzięciem (joint venture) obecnie kontrolowanym przez KGHM (55 proc.), Sumitomo Metal Mining (31,5 proc.) i Sumitomo Corporation (13,5 proc).

Jak podaje Wikipedia, KGHM Polska Miedź (wcześniej Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) to jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, główny producent miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Zajmuje się zarówno wydobyciem rudy miedzi, jak i jej przetopem na miedź rafinowaną i walcowaną. Działa na terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Grupa kapitałowa KGHM to m.in. kopalnie „Lubin”, „Rudna”, „Polkowice–Sieroszowice”, huty miedzi „Głogów”, „Legnica”, „Cedynia”. Zatrudnia w sumie ok. 28 tys. ludzi. Prowadzi także sześć kopalń w Kanadzie, Chile i Stanach Zjednoczonych.

Założona w 1950 r. firma Sumitomo Metal Mining jest obecnie trzecim co do wielkości producentem miedzi i największym producentem niklu i złota w Japonii. Zatrudnia ok. 8,8 tys. pracowników i prowadzi działalność wydobywczą, hutniczą i rafineryjną na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Chile, Peru i Brazylii. Zajmuje się również produkcją półprzewodników.

Sumitomo Corporation założona w 1919 r.  jest jedną z ośmiu największych firm w Japonii.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju finansując strategiczne projekty, m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, programy mieszkaniowe oraz ekspansję polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Sierra Gorda, KGHM,  Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation. Obsługę transakcji obejmującej cztery jurysdykcje (Chile, Polska, Japonia i Wielka Brytania) wykonywali prawnicy z biur londyńskiego i warszawskiego; kierowali nią partner Dariusz Tokarczuk, szef departamentu fuzji i przejęć, który ją nadzorował, oraz associate Mateusz Gronau z departamentu bankowości i finansów, który ją koordynował. W zespole pracowały też associates  Marta Karmińska i Paulina Surma z tej samej praktyki.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Bankowi Gospodarstwa Krajowego doradzała kancelaria Deloitte Legal. Obsługę wykonywali prawnicy z biur w Polsce, Chile i Japonii. Kierowali nią z Polski partnerzy lokalni Nicholas Coddington i Katarzyna Jakubiak, którzy doradzali w zakresie prawa angielskiego i polskiego, W zespole była także associate Anna Stawińska.

Japońskim wspólnikom firmy Sierra Gorda doradzała również amerykańska kancelaria Sullivan & Cromwell.

Przy wspomnianej wcześniejszej pożyczce z 2020 r. doradcą Sierra Gorda była także kancelaria Gide. BGK doradzali wówczas prawnicy bankowo-finansowi kancelarii White & Case, którzy później w głośnym grupowym transferze przeszli do kancelarii Deloitte Legal.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl