CMS w wyborze koreańskiego portu lotniczego na doradcę dla megalotniska „Solidarność”

397

Kancelaria CMS doradzała koreańskiej firmie Incheon International Airport Corporation, zarządzającej lotniskiem Inczon w Seulu, przy uzyskaniu zamówienia publicznego od firmy Centralny Port Komunikacyjny na doradztwo strategiczne w projekcie budowy wielkiego lotniska w centrum Polski.

Podczas zdalnej konferencji 26 lutego 2021 r. przedstawiciele rządów Polski – Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, oraz Korei Południowej – Byeon Chang-heum, minister ziemi, infrastruktury i transportu, podpisali porozumienie o współpracy przy projekcie budowy CPK.

– To przełomowy moment dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Podpisanie współpracy z koreańskim lotniskiem Inczon wprowadza projekt CPK w zupełnie nowy etap realizacji. Jedna z największych inwestycji w historii Polski zyskuje wyjątkowego partnera – zakomunikował premier Mateusz Morawiecki.

Międzyrządowe porozumienie identyfikuje obszary do współpracy gospodarczej przez oba kraje w takich komponentach CPK, jak lotnictwo, kolejnictwo, zagospodarowanie przestrzenne oraz strategia i rozwój biznesowego otoczenia lotniska. Polska i Korea zadeklarowały współpracę nie tylko w transferze wiedzy podczas planowania i projektowania CPK, który ma powstać w Baranowie, między Warszawą a Łodzią, ale też na poziomie inwestycyjnym i gospodarczym. Jest też krokiem w kierunku partnerstwa strategicznego z Koreą Południową przy budowie CPK.

– Inczon to czwarte na świecie lotnisko w rankingu pod względem jakości obsługi. Dostarczy nam wiedzę, której w Polsce nie ma, bo do tej pory tak wielki projekt w naszym kraju nie był realizowany – skomentował Marcin Horała.

– Mam nadzieję, że dzisiejszy list intencyjny doprowadzi do zwiększenia wymiany gospodarczej i współpracy obu krajów w różnych sektorach, a zwłaszcza do znaczącej współpracy w zakresie infrastruktury publicznej, w tym lotniskowej, drogowej, kolejowej i planowania przestrzennego – stwierdził Byeon Chang-heum.

Równocześnie przedstawiciele: CPK – Mikołaj Wild, prezes spółki CPK, i portu lotniczego Inczon – Kim Kyung-wook, prezes spółki Incheon International Airport Corporation, zarządzającej lotniskiem, zawarli umowę o doradztwie strategicznym. Południowokoreański doradca razem z wykonawcą master planu będą przygotowywać budowę CPK. Doradca strategiczny ma wnieść wiedzę operacyjną i komercyjną dotyczącą projektowania, budowy i sprawnego zarządzania dużym lotniskiem przesiadkowym – taką rolę ma pełnić CPK.

Eksperci z Korei Południowej pracują już w zintegrowanym zespole w siedzibie spółki CPK, w którego składzie są jej pracownicy i doradcy zewnętrzni. Pierwszym elementem współpracy jest przygotowanie przez przedstawicieli lotniska Inczon raportu otwarcia, zawierającego opis doświadczeń zdobytych przez 20 lat funkcjonowania tego obiektu w takich sprawach, jak zarządzanie operacyjne, integracja lotniska z koleją, etapowanie realizacji, rozwój airport city, podejście do innowacji i zarządzanie ryzykiem.

Kontrakt został zawarty na trzy lata, co oznacza, że obejmuje on okres planowania, projektowania i wykupu gruntów. Jego wartość to 3,5 mln euro. W 2023 r. wbiciem pierwszej łopaty mają zakończyć się prace przygotowawcze i rozpocznie się etap prac wykonawczych. CPK zakłada możliwość przekształcenia umowy w partnerstwo na poziomie strategicznym, czyli wzięcie odpowiedzialności za projekt na poziomie inwestycyjnym przez IIAC lub związane z nim firmy.

– Lotnisko Inczon to jeden z głównych portów przesiadkowych w Azji i jedno z najlepiej zorganizowanych lotnisk świata. Jest to dla CPK absolutnie kluczowy doradca, swoista „druga para oczu”, która będzie wsparciem w podejmowaniu najważniejszych decyzji planistycznych i pomocą w opracowaniu i odbiorze specjalistycznej dokumentacji przedprojektowej – wyjaśnił Mikołaj Wild.

– Dołożymy wszelkich starań, aby pomyślnie wypełniać swoją rolę w tym projekcie, wykorzystując całą naszą wiedzę i know-how, aby w przyszłości stać się partnerem strategicznym – zadeklarował Kim Kyung-wook.

Incheon International Airport to główne międzynarodowe lotnisko Korei Południowej. Zostało otwarte w 2001 r. wyspie Yeongjong, 52 km od centrum Seulu. Stacja kolejowa znajduje się obok głównego budynku terminalu i umożliwia dojazd do centrum miasta. Decyzja o jego budowie zapadła po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. w związku z niewystarczającą przepustowością lotniska Gimpo. Było budowane etapami. W pierwszym powstały dwie równoległe drogi startowe (po 3,75 tys. m długości), a port miał przepustowość 30 mln pasażerów i 1,7 mln ton towarów rocznie. W wyniku dynamicznego rozwoju rynku rząd Korei Południowej wdrażał kolejne etapy rozbudowy. W 2019 r. obsłużyło ponad 71 mln pasażerów i 2,7 mln ton towarów.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, w odległości 37 km od centrum stolicy, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy „Solidarność”, który, w pierwszym etapie posiadając dwie drogi startowe o długości 4 tys. m, będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. Przepustowość lotniska będzie można zwiększać poprzez kolejne inwestycje, pod które zostanie zabezpieczona rezerwa terenowa. CPK zostanie zbudowany w 2027 r. Będzie miał stację kolejową zintegrowaną z portem lotniczym. Planowany czas podróży pociągiem z centrum Warszawy to ok. 15 minut. Odpowiedzialna za budowę spółka Centralny Port Komunikacyjny jest własnością Skarbu Państwa.

O kontrakt doradczy starało się też japońskie lotnisko Tokio-Narita. Koreańczycy zaproponowali znacząco niższą cenę, a także doświadczeniem zespołu i zaproponowaną metodą realizacji zamówienia wygrały z tą konkurencyjna ofertą.

Ponadto toczy się procedura wyłaniania jednego spośród trzech zagranicznych konsorcjów, które ma opracować plan główny (master plan ) dla CPK. Będzie to kluczowy dokument, określający założenia projektowe, lokalizacyjne, a także parametry lotniska, warianty budowy i sposoby finansowania inwestycji. Swoje oferty zgłosiły: francuska firma ADP Ingénierie, niderlandzkie NACO Netherlands Airport Consultants i Royal Haskoning DHV oraz niemiecko-austriacka ILF Consulting Engineers.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała operatorowi lotniska Inczon, który w drodze zamówienia publicznego został wybrany doradcą strategicznym spółki CPK. Obsługa obejmowała doradztwo związane z dialogiem konkurencyjnym, złożeniem oferty oraz zawarciem umowy z CPK. Kierował nią  partner Marcin Bejm, kierujący praktyką infrastrukturalną i oraz energetyczną, a wykonywali Angelika Szufel, Piotr Gałązka, Alicja Smyklińska, Barłomiej Ślemp.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl