Domański Zakrzewski Palinka w budowie bałtyckiego gazociągu z Danii do Polski

808

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka doradzała firmie Gaz-System przy zawarciu z włoską firmą Saipem umowy o budowę gazociągu Baltic Pipe.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, który umożliwi transport gazu wydobywanego na norweskim szelfie Morza Północnego poprzez gazociąg na dnie tego morza, duński system przesyłowy i gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego do polskiego systemu przesyłowego. Realizują go wspólnie na podstawie umowy międzyrządowej duńska firma Energinet i polska Gaz-System, która odpowiada za gazociąg bałtycki.

Na początku maja 2020 r. poinformowano o podpisaniu 30 kwietnia przez polską spółkę Gaz-System z włoską firmą Saipem umowy o wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Bałtyku oraz połączeń podmorskiej części tej inwestycji z jej odcinkami lądowymi na terenie Polski i Danii. Zakres kontraktu obejmuje m.in.: wykonanie dwóch mikrotuneli w rejonach linii brzegowych w obu krajach (zastosowanie tej techniki pozwoli ochronić plażę, klify oraz inne elementy środowiska naturalnego); przetransportowanie rur gazociągowych z miejsca ich składowania na statki układające; połączenie poszczególnych odcinków rur i opuszczenie na dno morza; odpowiednie ułożenie gazociągu, ustabilizowanie go i wykonanie wszystkich prac zabezpieczających instalację podmorską; połączenie gazociągu podmorskiego z lądowymi odcinkami w Polsce i w Danii; przeprowadzenie testów i udział w uruchomieniu zarówno gazociągu podmorskiego, jak i jego współdziałania z resztą infrastruktury. Wartość umowy to 280 mln euro.

Włoska firma podała, że prace budowlane mają zacząć się w drugiej połowie roku. Będzie to m.in. przygotowanie placów budowy w miejscach „lądowania” gazociągu oraz rozpoczęcie budowy mikrotuneli. W drugim półroczu spodziewane jest także rozpoczęcie przedmontażowych badań trasy rurociągu w morzu. Statki przygotowujące podłoże pod układanie rur pojawią się na  Bałtyku w pierwszym półroczu 2021 r. Układanie gazociągu rozpocznie się latem tegoż roku. Planowana data oddania gazociągu do eksploatacji to październik 2022 r. Cały system ma być zdolny do przesyłu 10 mld m sześc. gazu rocznie.

Część podmorska realizowana na dnie Morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary trzech państw: Danii, Polski i Szwecji. Ich władze zatwierdziły już budowę wszystkich elementów inwestycji. Ostatnie z wymaganych pozwoleń – na układanie gazociągu w szwedzkiej strefie ekonomicznej, wydało 7 maja tamtejsze Ministerstwo Przedsiębiorczości i Innowacji.

W 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie w programie „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości prawie 215 mln euro. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia wynosi maksymalnie 266,8 mln euro. Inwestycja została w 2013 r. uznana przez KE za „projekt o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest – PCI ).

O wybraniu firmy Saipem jako wykonawcy polskiej części inwestycji poinformował 4 maja w specjalnym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda. Saipem została wybrana w wyniku wieloetapowej konkurencyjnej procedury zakupowej obejmującej m.in. etap negocjacji z oferentami. Proces przetargowy trwał kilkanaście miesięcy i był poprzedzony procedurą zapytania o informację, która umożliwiła wstępne zbadanie możliwości poszczególnych firm.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Jest też właścicielem spółki Polskie LNG utworzonej do budowy i zarządzania terminalem skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Firma zarządza m.in. ponad 10 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczniami, 57 węzłami oraz 884 stacjami gazowymi.

Energinet to przedsiębiorstwo publiczne będące własnością duńskiego państwa, które jest krajowym operatorem systemów przesyłowych gazu ziemnego o długości 924 km oraz współpracujących z nią stacji pomiarowych i redukcyjnych. Spółka posiada również dwie instalacje magazynujące gaz.

Saipem (Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi) to włoska firma świadczącą usługi konstrukcyjno-budowlane w sektorze infrastruktury wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, kontrolowana przez włoski koncern paliwowy Eni. Pracowała w ponad 70 krajach na całym świecie. Zatrudnia 32 tys. pracowników 120 narodowości. Była wykonawcą terminala LNG w Świnoujściu, który miał być gotowy w 2014 r. Budowa miała opóźnienie, o które Saipem obwiniała polskiego inwestora. Spór zakończono porozumieniem we wrześniu 2015 r., a jesienią tegoż roku gazoport ukończono.

– To bardzo dobra wiadomość dla Polski. Jeżeli mówimy o pełnej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski jako odbiorcy od Rosji, to właśnie to jest ten milowy krok na drodze do tego nieuzależnienia – stwierdził prezydent informując publicznie o kontrakcie.

– Podpisana przez Gaz-System umowa z Saipem, wykonawcą podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, oznacza, że cała inwestycja weszła już w fazę realizacji. Inwestorzy, zarówno Gaz System, jak i duński Energinet, mają podpisane umowy z wykonawcami prac budowlanych i dokonali zakupów rur i niezbędnych elementów technicznych dla nowych i rozbudowywanych tłoczni gazu. Baltic Pipe, kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i ważna dla Unii Europejskiej inwestycja, jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gaz z szelfu norweskiego popłynie nową trasą do Polski 1 października 2022 r. – oświadczył Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Podpisana umowa jest kolejnym, obok kontraktu na dostawy rur, kluczowym punktem realizacji projektu Baltic Pipe. Mamy już zakontraktowanych wszystkich głównych wykonawców i dostawców niezbędnych do rozpoczęcia budowy gazociągu łączącego wybrzeża Danii i Polski – zadeklarował Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

– Ten nowy kontrakt, podpisany dzięki naszym solidnym osiągnięciom w projektach instalacji rurociągów, pomoże zapewnić ciągłość dostaw gazu w Europie i wzmocni obecność Saipem w tak wysoce strategicznym obszarze – skomentował Francesco Racheli, dyrektor pionu biznesowego E&C Offshore w Saipem.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Gaz-System przy zawarciu kontraktu z Saipem. Obsługa obejmowała doradztwo prawne i podatkowe, w tym przy przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy podmorskiej części gazociągu – procedury zakupowej obejmującej negocjacje z kilkoma oferentami, na każdym z etapów, także w trakcie negocjacji. Za przygotowanie kontraktu odpowiadał Paweł Grzejszczak, partner w praktyce infrastruktury i energetyki. Katarzyna Kuźma, partner z tejże praktyki, była odpowiedzialna za doradztwo w kwestiach procedury zakupowej. W zespole obsługującym byli także counsel Wojciech Hartung i associate Weronika Jędrzejewska.

Kancelaria doradzała także Gaz-Systemowi przy przeprowadzeniu postępowania dotyczącego wyboru dostawcy rur do budowy polskiego odcinka gazociągu (275 km pod wodą oraz lądowego przyłącza do terminala odbiorczego) i przy przygotowaniu podpisanej w styczniu 2020 r. umowy ich dostawy z niemiecką firmą Europipe.

Kto jeszcze doradzał przy gazociągu

„Rynek Prawniczy” ustalił, że także inne kancelarie pracowały przy projekcie Baltic Pipe.

Kancelaria Dentons podała na swojej witrynie internetowej, że doradzała amerykańskiej firmie Solar Turbines w przetargu na dostawę i serwis agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu (Goleniów, Gustorzyn i Odolanów), które są częścią inwestycji. Umowę z Gaz-Systemem podpisano w sierpniu 2019 r. Prawnicy Dentons doradzali we wszystkich etapach procesu przetargowego, począwszy od prekwalifikacji poprzez udział w negocjacjach z zamawiającym w ramach dialogu konkurencyjnego, po przygotowanie i złożenie oferty oraz podpisanie umów: sprzedaży agregatów, nadzoru i doradztwa technicznego oraz serwisu urządzeń. Wartość zamówienia przekroczyła 140 mln euro.

Wcześniej Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Gaz-Systemowi w procedurze wyboru wykonawcy oraz przy zawarciu umowy z firmą Ramboll Denmark o wykonanie prac analitycznych, badawczych i projektowych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę gazociągu.

Umowa została podpisana w sierpniu 2017 r. Zakres objętych nią prac obejmował badania geofizyczne, geotechniczne i środowiskowe oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę. Ramboll była odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie wymaganych prawem postępowań, uzgodnień i konsultacji, a także przygotowanie dokumentacji wykonawczej i zamówieniowej pozwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych. Ze względu na międzynarodowy charakter przedsięwzięcia Gaz-Systemowi doradzały także kancelarie z Danii, Szwecji i Niemiec.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl