CMS i Clifford Chance w interamerykańskiej transakcji ubezpieczeniowej

522

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała amerykańskiej firmie ubezpieczeniowej Unum przy przejęciu w Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Pramerica Życie od amerykańskiej grupy finansowej Prudential Financial, Inc., której doradzała kancelaria Clifford Chance.

Grupa Unum 1 października 2018 r. sfinalizowała transakcję zakupu spółki Pramerica Życie TUiR, która oferuje na polskim rynku ubezpieczenia na życie. Warunki zakupu nie zostały ujawnione. Pramerica pozostanie samodzielną spółką, ale po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będzie funkcjonować pod marką Unum. Nowy właściciel Unum zamierza zainwestować w zakupioną firmę, wdrożyć w niej rozwiązania cyfrowe i włączyć do oferty nowe produkty.

Unum to grupa ubezpieczeniowa ze Stanów Zjednoczonych działająca również w Wielkiej Brytanii. Działa od 170 lat. Zatrudnia ponad 10 tys. osób. Jej głównymi firmami są Unum US, Colonial Life, Starmount i Unum UK. Oferuje m.in. ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa i niezdolności do pracy, na życie, ubezpieczenia dentystyczne, od zachorowania na nowotwór, utraty wzroku oraz polisy chroniące pracodawców od nadmiernych strat w razie niespodziewanych kosztów medycznych. W 2017 r. odnotowała przychody w wysokości 11,3 mld dolarów i wypłaciła klientom świadczenia o wartości  prawie 7 mld dolarów.

Pramerica Życie to firma ubezpieczeniowa oferująca w Polsce indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie z możliwością uzupełnienia o umowy dodatkowe chroniące zdrowie klientów, a także ich rodzin. Ma nieco ponad 1 proc. udziału w rynku. Zatrudnia ponad 400 pracowników w oddziałach w 12 miastach w Polsce. Składka przypisana firmy to 261,8 mln zł, a wartość świadczeń wypłaconych w 2017 r. wyniosła 85,5 mln zł.

Amerykańska grupa kapitałowa Prudential Financial, Inc. składa się z setek spółek zależnych. To jedna z największych instytucji finansowych na świecie z ponad 140-letnią historią. Jej firmy oferują ubezpieczenia na życie i rentowe, zarządzanie aktywami poprzez fundusze inwestycyjne, emerytalne i real estate, inne usługi finansowe i maklerskie w zakresie papierów wartościowych klientom detalicznym i instytucjonalnym w Stanach Zjednoczonych oraz w ponad 30 innych krajach. Sprzedaż firmy Pramerica związana jest z wycofaniem się Prudential Financial z Europy.

– Wraz z zakupem Pramerica Życie, Unum wkracza na polski rynek, który oceniamy jako atrakcyjny i pełen szans na dalszy rozwój. Dzięki temu będziemy mogli zwiększyć zasięg naszej działalności – stwierdził Rick McKenney, prezes i dyrektor generalny Grupy Unum.

– Pramerica będzie kontynuować rozwój wykorzystując dynamikę panującą obecnie na rynku, a także czerpiąc z naszej współpracy – skomentował Peter O’Donnell, prezes i dyrektor generalny Unum UK.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Prudential Financial.

Kancelaria CMS potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Unum.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl