Dwie kancelarie w euroobligacjach banku, który zmienił nazwę

436

Kancelaria Allen & Overy doradzała Bankowi Zachodniemu WBK przy ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 5 mld euro, a następnie – po zmianie nazwy – Santander Bank Polska przy emisji, w ramach tego  programu, euroobligacji o wartości 500 mln euro. Kancelaria Clifford Chance była doradcą banków organizujących emisję i sprzedających obligacje.

Bank Zachodni WBK w maju 2018 r. ustanowił program emisji obligacji Euro Medium Term Note Programme do kwoty 5 mld euro, które mogą być emitowane w różnych walutach. W sierpniu bank sporządził prospekt emisyjny programu w związku z zamiarem plasowania obligacji do obrotu na irlandzkiej giełdzie papierów wartościowych. We wrześniu, po zmianie nazwy (rebrandingu), już jako Santander Bank Polska, wyemitował i rozprowadził trzyletnie, senioralne, niezabezpieczone papiery dłużne o nominale 100 tys. euro na łączna kwotę 500 mln euro. Te euroobligacje oprocentowane są na 0,75 proc. rocznie przy odsetkach płatnych co 12 miesięcy.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) to bank z czołówki banków uniwersalnych (trzeci co do wartości zgromadzonych aktywów) w Polsce. Głównym jego akcjonariuszem jest od 2011 r. hiszpańska grupa bankowa Santander, największa w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji – ma ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku.

We wrześniowym procesie rebrandingu oprócz zmiany nazwy i logo przeniesiono siedzibę banku z Wrocławia do Warszawy. Konieczność dostosowania wystroju oddziałów, serwisu transakcyjnego, aplikacji mobilnej oraz materiałów reklamowych i informacyjnych do nowego logotypu bank wycenił w perspektywie dwuletniej na 60-70 mln zł.

Jak poinformowała ”Rynek Prawniczy” kancelaria Allen & Overy, doradcami Santander Bank Polska przy emisji obligacji byli jej prawnicy z biur w Warszawie i w Londynie.

”Rynek Prawniczy” ustalił, że prawnicy kancelarii Clifford Chance z biur  w Warszawie i w Londynie doradzali bankowi  Santander, który w programie emisji obligacji Santander Bank Polska pełni rolę aranżera, oraz oddziałom The Bank of New York Mellon z Londynu i Luksemburga, które są odpowiednio agentem płatności i agentem transferowym programu.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl