Dentons i Allen & Overy w obligacjach mobilnego banku

436

Kancelaria Dentons doradzała mBankowi przy ustanowieniu programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 3 mld euro. Kancelaria Allen & Overy była doradcą instytucji finansowych, które są organizatorami emisji i sprzedawcami tych dłużnych papierów wartościowych.

W kwietniu 2018 r. mBank ustanowił nowy program emisji średnioterminowych obligacji (Euro Medium Term Note Programme) o wartości do 3 mld euro (ok. 13 mld zł), w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności. Nowy program EMTN został ustanowiony przez aktualizację istniejącego programu emisji papierów dłużnych należącej do mBanku spółki prawa francuskiego mFinance France z siedzibą w Paryżu. W ramach dotychczasowego  programu mBank ma obecnie wyemitowanych pięć serii obligacji, trzy w euro, każda po 500 mln, oraz dwie we franku szwajcarskim, obie po 200 mln. Papiery dłużne emitowane w ramach nowego programu EMTN mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu lub w innym państwie Unii Europejskiej.

W czerwcu 2018 r. w ramach programu mBank wyemitował obligacje we frankach szwajcarskich. Czteroletnie papiery oprocentowane są na 0,565 proc. w skali roku. Wartość emisji wynosi 180 mln franków, czyli ok. 660 mln zł .Są notowane na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange.

Aranżerem i dealerem emisji w programie jest Commerzbank, a ponadto dealerami są Barclays Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, DZ Bank, Erste Group Bank, HSBC Bank, J.P. Morgan Securities, UBS Limited, UniCredit Bank AG.

mBank (dawniej BRE Bank) to, według Wikipedii, czwarta pod względem wartości aktywów instytucja finansowa w Polsce. Świadczy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Operuje w Polsce, Czechach i na Słowacji. Głównym udziałowcem mBanku jest Commerzbank, drugi największy bank niemiecki, posiadający ok. 70 proc kapitału. mBank był pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś prezentuje się jako bank „mobilny i online”.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała mBank S.A. w zakresie finansowych, korporacyjnych i regulacyjnych aspektów związanych z ustanowieniem programu oraz przy przygotowaniu prospektu emisyjnego. Jak oświadczył Robert Dulewicz, partner współkierujący zespołem rynków kapitałowych w Polsce i Europie, prace prawników obejmowały zasięgiem jurysdykcje Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Francji. W obsługę zaangażowani byli, pod jego przewodnictwem, senior associates Agnieszka Kozikowska, Piotr Kowalik, counsel Michał Śmiechowski z biura warszawskiego, partner David Cohen i associate Moeen Qayum z biura w Londynie i partner Michael Helm z biura w Berlinie.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, doradcą prawnym banku aranżera i dealerów programu była kancelaria Allen & Overy – biura w Warszawie i Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl