Weil i WKB Wierciński Kwieciński Baehr w energetycznej gigainwestycji

588
Wizualizacja graficzna nowej elektrowni

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała Elektrowni Ostrołęka przy zawarciu umowy na budowę nowego bloku energetycznego z konsorcjum firm GE Power i Alstom Power Systems, któremu doradzała kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr.

Umowa o generalne wykonawstwo elektrowni – budowę na pograniczu gminy Rzekuń i miasta Ostrołęki opalanego węglem kamiennym bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne pary o mocy elektrycznej ok. 1000 megawatów została podpisana 12 lipca 2018 r. przez spółkę Elektrownia Ostrołęka i konsorcjum dwóch spółek firmy General Electric. Kontrakt jest wart ponad 6 mld zł. Do elektrowni Ostrołęka C firma GE Power dostarczy kocioł i turbinę parową oraz generator.

Inwestycja będzie realizowana przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka utworzoną po połowie przez państwowe firmy energetyczne Enea i Energa. Jej generalnego wykonawcę wyłoniono w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Postępowanie, które toczyło się od grudnia 2016 r., zakończyło sie w kwietniu 2018 r. – Elektrownia Ostrołęka wybrała konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems, które zaoferowało cenę 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto. Konsorcjum PolimexMostostal i Rafako zaproponowało cenę 9,591 mld zł brutto. Najniższa była oferta China Power Engineering Consulting Group Co. Ltd. – 4,849 mld zł brutto, lecz została odrzucona.

Budowa Elektrowni Ostrołęka C to obecnie największa taka inwestycja w Polsce. Nowoczesny, niskoemisyjny blok energetyczny zostanie wykonany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ma to być ostatni duży blok węglowy wybudowany w Polsce. Inwestycja będzie miała istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski, będzie też sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północnowschodniej części kraju.

– Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C, spełniający restrykcyjne emisyjne standardy UE, jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Dla wschodniej Polski to największa inwestycja od lat 90. XX wieku – stwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski.

– Rozpoczynamy inwestycję o szczególnym znaczeniu dla naszych wspólników – Energi i Enei. Wspólnie z wykonawcą czeka nas kilka lat wytężonej pracy. Jesteśmy przekonani, że korzystając z doświadczenia GE, zrealizujemy postawione przed nami zadanie i w 2023 roku rozpoczniemy eksploatację nowej elektrowni – zadeklarował Edward Siurnicki, prezes spółki Elektrownia Ostrołęka.

– Wykorzystamy nasze kompetencje i doświadczenia zdobyte podczas budowy nowoczesnego bloku w Elektrowni Kozienice, którego pierwsze miesiące eksploatacji udowadniają, że nowoczesne technologie węglowe dobrze wpisują się w budowę bezpieczeństwa energetycznego kraju – wyjaśnił Mirosław Kowalik, prezes Enei.

– Spodziewamy się, że inwestor da nam zielone światło, czyli polecenie rozpoczęcia prac, za trzy miesiące. Czekamy na ten finalny krok, ale umowa jest tak skonstruowana, że już teraz możemy prowadzić pewne działania –  oświadczył Michael Keroulle, prezes spółki Alstom Power Systems.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała spółce Elektrownia Ostrołęka.

Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała konsorcjum GE Power i Alstom Power Systems w trakcie postępowania przetargowego i przy zawarciu umowy na budowę Elektrowni Ostrołęka C. Doradztwo świadczyli prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: senior partner Jan Roliński, counsel Agnieszka Chwiałkowska oraz associate Piotr Wojdak.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl