Dentons ma dwa resortowe zlecenia na obsługę partnerstwa publiczno-prywatnego

753

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons jako członek konsorcjum otrzymała od Ministerstwa Rozwoju zamówienia na doradztwo przy dwóch projektach partnerstwa publicznoprywatnego. Pierwszy to budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, drugim jest przedsięwzięcie pod nazwą „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji”.

Dokładniej rzecz ujmując, konsorcjum z udziałem kancelarii Dentons, firmy Infralinx Capital Polska zajmującej się inwestycjami infrastrukturalnymi, firmy doradztwa technicznego Ove Arup & Partners International Limited  oraz Fundacji Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, wygrało przetargi ograniczone na zamówienia wykonawcze dotyczące obsługi obu tych projektów, ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju. Pokonało dwukrotnie dwóch konkurentów z panelu doradców wyłonionego wcześniej przez to ministerstwo w przetargu nieograniczonym.

Przypomnijmy, że długotrwały ponadroczny przetarg Ministerstwa Rozwoju na doradztwo przy realizacji projektów partnerstwa publicznoprywatnego wygrali w grudniu 2016 r.  trzej wykonawcy. Dwa to konsorcja – jedno z udziałem kancelarii Dentons, w skład drugiego wchodzą kancelaria Domański Zakrzewski Palinka oraz firmy Mott MacDonald Polska (doradztwo inżynieryjne) i Crido Taxand (doradztwo z zakresu podatków i pomocy publicznej). Trzecim jest spółka Ernst & Young Corporate Finance z grupy doradczej EY.

Przedmiotem tegoż zamówienia była ramowa umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego, ekonomicznofinansowego oraz technicznego w zakresie przygotowania do realizacji projektów PPP zawarta ze zwycięzcami przetargu na cztery lata. MR oszacowało całkowitą wartość zakupów usług doradczych w tym okresie na 9 mln 530 tys. zł (bez VAT).

Na podstawie tej umowy ministerstwo zaczęło właśnie wyłaniać wykonawców zamówień wykonawczych spośród panelu trzech. Dwa dotychczas rozstrzygnięte przetargi wygrało w kwietniu 2017 r. konsorcjum z udziałem Dentons, którego oferty zostały uznane za najkorzystniejsze. W obu kryteria wyboru były jednakowe punkty przyznawano za: cenę godziny pracy, liczbę tych godzin, za jakość oraz metodykę realizacji zamówienia. Zwycięzcy pokonali rywali przed wszystkim na odcinku liczby godzin pracy przy realizacji zamówienia.

Przy realizacji projektu „Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” konsorcjum, któremu przewodzi Dentons, będzie doradzać stronie publicznej m.in. w zakresie oceny wykonalności projektu od strony technicznej i prawnej, analizy dotyczącej prognozy przychodów i kosztów nowego centrum klinicznego, analizy zasadności realizacji projektu w modelu PPP oraz przy wyborze partnera prywatnego do realizacji inwestycji. Pracami zespołu Dentons, kieruje Tomasz Korczyński, współkierujący praktyką PPP w kancelarii.

Nowy budynek siedziby Instytutu Psychiatrii WUM ma kosztować 136 mln zł . Podmiot prywatny ma go postawić, sfinansować budowę i zapewnić dostępność  na potrzeby podmiotu publicznego. Czas trwania partnerstwa wyliczono na 24 lata, w tym czasie strona publiczna będzie płaciła stronie prywatnej tzw. opłatę za dostępność.

Całkowita wartość projektu „Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji” wynosi ponad 1,6 mln zł. Ma to być lokalne centrum innowacyjnej przedsiębiorczości i badań naukowych na potrzeby mieszkańców i samorządów Tarnowa i okolicznych gmin.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl