Greenberg Traurig w sprzedaży toruńskiej firmy deweloperskiej

559
Osiedle Budleksu - Zielone Tarasy w Bydgoszczy (www.budlex.pl)

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie budowlanej Erbud przy sprzedaży spółki deweloperskiej Budlex, którą kupiła spółka Holdinvest 1.

Firma Erbud poinformowała w październiku 2016 r. o podpisaniu ze spółką Holdinvest 1 umowy sprzedaży firmy Budlex za 45 mln zł. W pierwszym etapie transakcji Erbud kupiła 10,04 proc. akcji Budleksu od mniejszościowego akcjonariusza za 4,5 mln zł, a następnie sprzedała całość akcji spółki na rzecz Holdinvest 1.

W umowie ustalono wypłatę przez Budlex 17 mln zł dywidendy Erbudowi. Ponadto Erbud odkupił za 10 mln zł udziały w spółce Budlex Properties, do której należy  nieruchomość zabudowana w Toruniu, gdzie mieszczą się biura działającego w ramach Grupy Erbud centrum usług wspólnych, biura lokalnego oddziału Erbudu oraz jego spółek zależnych.

Erbud kupiła 75 proc. akcji w Budleksie w 2007 r., płacąc 47,5 mln zł. W 2010 r. dokupiła pozostałe za 25 mln zł.

Jak poinformowała teraz firma, zbycie Budleksu wynika z  aktualizacji strategii i koncentracji na podstawowej działalności, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz usługach i inżynierii dla przemysłu.

– Mimo solidnej pozycji marki Budlex na kilku lokalnych rynkach, dostrzegaliśmy w ostatnich latach dużą, stopniowo rosnącą kapitałochłonność tej działalności. Istotne było również to, że deweloperzy pracują z klientami indywidualnymi, a nasza grupa działa na rynku business to business. Pod uwagę wzięliśmy także naszą wizję rozwoju, zakładającą ekspansję zagraniczną, w przeciwieństwie do Budleksu, który aspiruje do działania przede wszystkim na lokalnych rynkach – skomentował sprzedaż Dariusz Grzeszczak z zarządu Erbudu.

Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowego i energetycznego w Polsce i krajach europejskich. Powstała w 1990 r., kiedy Eryk Jan Grzeszczak wraz z synem Dariuszem założyli  Przedsiębiorstwo Budowlane i Usług Technicznych Erbud z siedzibą w Toruniu.

Deweloperska firma Budlex powstała w 1987 r. jako mała firma budowlana związana z kombinatem budowlanym w Toruniu. Działa głównie w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się w budowie domów wielorodzinnych i lokali użytkowych. Sprzedała ponad 5 tys. mieszkań w Toruniu i Bydgoszczy.

Nabywcą Budleksu jest spółka Holdinvest 1 zarejestrowana w czerwcu 2016 r. Jej właścicielem jest grupa kapitałowa, w której podmiotem dominującym jest Filip Friedmann, przedsiębiorca z branży reklamowej, właściciel spółki Frinanti Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), która z kolei jest właścicielem spółki Avista Invest, do której należy spółka Holdinvest 1 „działająca na obszarze inwestycyjnym i holdingowym w Polsce oraz na rynku europejskim”.

Kancelaria Greenberg Traurig była doradcą Erbudu w transakcji – m.in. przygotowała proces due diligence, przeprowadziła odkup 10 proc. akcji od akcjonariusza mniejszościowego Budleksu, negocjowała umowy sprzedaży akcji, zobowiązującą i rozporządzającą.

Transakcję obsługiwali partner lokalny Daniel Kaczorowski, senior associates Anna Cienkus i Karolina Dunin-Wilczyńska, associate Anna Chrabota.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl