Z CBA do kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

1542
(wwwgdansk.naszemiasto.pl)

Krzysztof Krak jest od początku października 2016 r. ekspertem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w sprawach z zakresu compliance. Zajmuje stanowisko counsela – poinformowała ta firma prawnicza.

Specjalizuje się w dziedzinie compliance oraz przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, albowiem wcześniej przez ponad 25 lat pracował w służbach policyjnych. Ostatnio w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w którym zajmował stanowisko dyrektora gabinetu szefa tej jednostki.

Jak informuje kancelaria, Krzysztof Krak nadzorował w CBA działania w zakresie edukacji i prewencji antykorupcyjnej oraz koordynował i uczestniczył w realizacji zadań „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Przedtem, od 2006 roku, zajmował stanowisko dyrektora departamentu analiz w CBA. Przez lata pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej.

Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i studia prawnicze na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl