Clifford Chance i Allen & Overy w megaemisji naftowych euroobligacji

325
Rafineria Orlenu w Płocku. Fot.: www.orlen.pl

Kancelarie Clifford Chance oraz Vinge ze Szwecji doradzały Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen przy emisji euroobligacji. Kancelaria Allen & Overy była natomiast doradcą menedżerów oferty – grupy banków pod wodzą BNP Paribas i i Societe Generale.

PKN Orlen wypuścił w czerwcu 2016 r. siedmioletnie euroobligacje o wartości 750 mln euro (3 mld 322 mln 500 tys. zł).

Euroobligacje to obligacje nominowane w walucie innej niż waluta kraju, w którym są sprzedawane.

Obligacje wyemitowała zarejestrowana w Szwecji spółka Orlen Capital, której jedynym właścicielem jest PKN Orlen. Dla zabezpieczenia przyszłych zobowiązań Orlen Capital wynikających z tej emisji PKN Orlen będzie pełnił rolę  gwaranta tejże emisji – podpisał umowę o udzielenie gwarancji do kwoty 1,1 mld euro. Oprocentowanie  papierów dłużnych (kupon płatny co roku) wynosi 2,5 proc.

Jak poinformował płocki koncern, emisja euroobligacji została przeprowadzona „na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów”, a środki z niej pozyskane „posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych”.

Emisję poprzedziły spotkania z ponad 50 inwestorami w głównych europejskich centrach finansowych, m.in. w Niemczech, Anglii, Francji, Austrii, Szwajcarii i Holandii  – ostatecznie zapis złożyło ponad 190 inwestorów, a zainteresowanie przekroczyło ofertę ponad trzykrotnie, toteż spółka podwyższyła jej kwotę do 750 mln euro.

– Dążyliśmy do maksymalnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych – historycznie niskiego kosztu stopy bazowej i atrakcyjnych marż – oświadczył Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes PKN Orlen.

Globalnymi koordynatorami emisji były banki BNP Paribas i Societe Generale. „Za sukces emisji odpowiedzialna była wspólnie grupa instytucji, w której skład weszły także Citibank, ING, PKO BP, Santander GBM i UniCredit” – podkreślił w komunikacie PKN Orlen..

Przy emisji doradcą prawnym Orlen Capital jako emitenta oraz PKN Orlen jako gwaranta emisji była kancelaria Clifford Chance – biuro w Londynie w zakresie prawa angielskiego (które było głównym regulatorem) i biuro w Warszawie – w zakresie prawa polskiego. W zakresie prawa szwedzkiego emitentowi i gwarantowi doradzała kancelaria Vinge ze Szwecji.

Bankom-koordynatorom emisji doradzała kancelaria Allen & Overy – biuro w Londynie w zakresie prawa angielskiego i biuro w Warszawie – w zakresie prawa polskiego.

To druga taka emisja euroobligacji przez PKN Orlen po tej z czerwca 2014 r. opiewającej na 500 mln euro – wówczas doradcami prawnymi były te same kancelarie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl