DJBW i White & Case w sprzedaży ciepłowniczej spółki

580

Kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy doradzała spółce PGNiG Termika przy przejęciu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju od Spółki Energetycznej „Jastrzębie” należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, których doradcą była kancelaria White & Case.

Umowa sprzedaży została podpisana 28 kwietnia 2016 r. pomiędzy PGNiG Termika oraz Spółką Energetyczną „Jastrzębie”.  Łączna cena za akcje PEC wynosi 190,4 mln zł, z tego 50 mln zł zostanie zapłacone po otrzymaniu przez PGNiG Termika potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia przez PEC udzielonego dla zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje Spółki Energetycznej „Jastrzębie”. Środki ze sprzedaży PEC spółka przeznaczy na inwestycje. W ramach transakcji uregulowano również długoterminowe warunki zakupu przez PEC ciepła od spółki oraz węgla do celów energetycznych od JSW.

PEC w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła w dziewięciu śląskich gminach. Posiada 14 lokalnych ciepłowni oraz 288 km sieci.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła dla kopalni JSW oraz innych odbiorców przemysłowych, a także produkcją ciepła dla ludności, którego dystrybucją zajmuje się PEC.

JSW to największy w Unii Europejskiej producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 i znaczący producent koksu. W 2015 r. w kopalniach JSW wydobyto 16,4 mln ton węgla.

PGNiG Termika to największy w Polsce producent ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Posiada m.in. warszawskie elektrociepłownie Siekierki i Żerań oraz ciepłownie Kawęczyn i Wola, produkujące 11 proc. ciepła w Polsce w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Należy do Państwowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które zajmuje się m.in. wydobyciem oraz importem i dystrybucją gazu ziemnego.

– Cieszę się, że PGNiG będzie miało spółkę, która wzmocni nasz segment ciepłowniczy. Realizując strategiczny cel zwiększania tej części naszej działalności, nadal będziemy poszukiwać interesujących nas aktywów po najlepszych cenach – oświadczył Piotr Woźniak, prezes PGNiG.

– Akwizycja otwiera naszą działalność na zupełnie nowe rejony Polski. PEC Jastrzębie działa na bardzo perspektywicznych rynkach ciepła Górnego Śląska, w których widzimy potencjał wzrostu już w krótkim okresie – stwierdził Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika.

PGNiG Termika doradzała przy transakcji kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, której zespołem   kierowali Rafał Kozłowski i partner Ludomir Biedecki.

Doradcą Spółki Energetycznej „Jastrzębie” i Jastrzębskiej Spółki Węglowej była kancelaria White & Case w zespole   pracowali partner Marcin Studniarek, partner lokalny Aneta Hajska oraz associate Anna Pawelec.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl