Dentons w 2022 roku imponująco wyśrubowała kolejny rekord Polski w obrotach

842

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons osiągnęła w 2022 r. prawie 258 mln zł przychodu z działalności. Pobiła kolejny rekord w branży prawniczej, o ponad 6 mln zł, czyli o 2,5 proc., wyższy od poprzedniego, ustanowionego w 2021 r., także przez Dentons. Po raz drugi w historii ta polska firma prawnicza pokonała niewyobrażalną granicę 250 mln zł rocznego obrotu.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 257,7 mln zł. Był o 6,2 mln zł i o 2,5  proc. wyższy od wyniku z roku 2021.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 8,8 mln zł i był o 2,7 mln zł niższy od tego z roku 2021. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 7,2 mln zł i wzrósł o 5,5 mln zł i o 423,5 proc.

Kancelaria jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym, według rachunku zysków i strat, wyniósł 1,1 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 3,4 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

   2022    2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014
Dentons 257,8   251,5  232,4  217,8  194,7  197,0  181,4  179,4  153,1

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl