Dentons z gigarekordem obrotów w 2021 roku – przekroczone ćwierć miliarda

1191

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Dentons osiągnęła w 2021 r. ponad 250 mln zł przychodu z działalności. To zawrotny rekord w branży prawniczej, o ponad 19 mln zł, czyli o ponad 8 proc., wyższy od poprzedniego, ustanowionego w 2020  r. kwotą ponad 232 mln zł, także przez Dentons. Po raz pierwszy w historii polska firma prawnicza pokonała niewyobrażalną granicę 250 mln zł rocznego obrotu.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 251,5 mln zł. Był o 19,1 mln zł i o 8,2  proc. wyższy od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 11,5 mln zł i był prawie dwakroć, czyli o 19,3 mln zł,  niższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 1,7 mln zł i zmalał o 21,7 mln zł i o 92,8 proc. Kancelaria, jako spółka komandytowa, od 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym, według rachunku zysków i strat, wyniósł 2,4 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 4,6 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

rok    2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014
mln zł   251,5  232,4  217,8  194,7  197,0  181,4  179,4  153,1

Na swojej witrynie internetowej Dentons udostępniła statystyki, dzięki którym można zrozumieć, dlaczego mogła osiągnąć takie gigantyczne przychody. W 2021 r. kancelaria obsłużyła prawie 1,3 tys. klientów, prowadząc dla nich 3701 spraw. Robiło to ponad 230 prawników, doradców podatkowych i konsultantów, którzy przepracowali przy tym prawie 300 tys. godzin, w tym ponad 4,6 tys. pro bono. Statystycznie rzecz ujmując, daje to średnią wycenę godziny pracy prawnika /doradcy na poziomie ok. 850 zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl