White & Case doradzała przy sprzedaży akcji spółki XTB

210
(www.unsplash.com)

Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case działała jako wyłączny doradca transakcyjny w związku ze sprzedażą przez XX ZW Investment Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu, większościowego akcjonariusza spółki XTB S.A. części posiadanych przez akcjonariusza akcji spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (accelerated book-building ).

Transakcja obejmowała sprzedaż 7 mln akcji po cenie ustalonej na poziomie 38 złotych za jedną akcję, co stanowi 5,96 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki i tyle samo ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna wartość transakcji to 266 mln zł.

Po zakończeniu sprzedaży akcjonariusz pozostaje strategicznym inwestorem w spółce, posiadając 61,02 proc. akcji kapitale zakładowym spółki.

Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych oraz inwestorom, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro w Polsce oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.

W skład menedżerów oferty weszli: Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie wraz z Banco Santander S.A., pełniący rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu (sole global coordinator  oraz joint bookrunner ), a także Trigon Dom Maklerski S.A., pełniący rolę współprowadzącego księgę popytu (joint bookrunner ).

XTB S.A. to jeden z największych na świecie brokerów Forex & CFD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Spółka zapewnia inwestorom indywidualnym natychmiastowy dostęp do rynków finansowych z całego świata.

W skład zespołu doradzającego przy transakcji weszli partner Rafał Kamiński oraz associate  Damian Lubocki wraz z zespołem prawników z biur White & Case w Londynie i Luksemburgu.

Materiał kancelarii White & Case