Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja i RZM w karnej sprzedaży rosyjskich sklepów sportowych

265
(www.fr.wikipedia.org)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, syndyk upadłej sieci sklepów sportowych Go Sport Polska – spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, sprzedał jej majątek angielskiej sieci sklepów sportowych Sports Direct, której doradzała w transakcji kancelaria Rymarz Zdort Maruta.

W styczniu 2023 r. syndyk spółki Go Sport Polska w upadłości, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, sprzedał za 30 mln zł masę upadłości firmy brytyjskiej sieci Sports Direct, handlującej artykułami sportowymi, w tym odzieżą, obuwiem i sprzętem. Nabywca zobowiązał się także do pokrycia części kosztów zarządzania majątkiem Go Sportu, którego upadłość sąd ogłosił w lipcu 2022 r. Wcześniej, w kwietniu tegoż roku, firma Go Sport została objęta przez polski rząd sankcjami gospodarczymi nałożonymi na rosyjski biznes z powodu lutowej napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. Po wpisaniu na tzw. listę sankcyjną jej aktywa zostały zamrożone. Zamknięto wszystkie 25 sklepów stacjonarnych i magazyny. Działalność zawiesił także sklep internetowy. Okazało się, że zarejestrowana w Singapurze firma Sportmaster Operations, właściciel Go Sportu, należy do rosyjskich oligarchicznych byznesmenów Nikołaja i Władimira Fartuszniaków oraz Aleksandra Michalskiego. Właściciele już w marcu 2022 r. zdecydowali o sprzedaży firmy, jednak po jej sankcjonowaniu nie było to możliwe. Firma podawała wtedy, iż nie jest rentowna od momentu jej przejęcia. Do 2019 r. polski oddział Go Sportu, podobnie jak cała ta firma, był własnością francuskiej grupy Rallye, która sprzedała ją firmie Sportmaster za względu na trudności biznesowe. Sankcyjne zablokowanie działalności doprowadziło Go Sport do upadłości sądowej. Postępowanie w sprawie upłynnienia majątku sieci w celu zaspokojenia wierzycieli nadzorował szef Krajowej Administracji Skarbowej. Transakcję sprzedaży sfinalizowano przed upływem sześciu miesięcy od ogłoszenia upadłości przez sąd.

Sports Direct jest jedną z marek w portfelu Frasers Group, brytyjskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym, której nazwa pochodzi od sieci domów towarowych House of Fraser. Sports Direct ma 715 sklepów sportowych w Europie i Azji oraz prowadzi sprzedaż online. Zamierza otwierać swoje placówki w dotychczasowych lokalizacjach Go Sportu w galeriach handlowych.

Spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja utworzyły kancelaria prawa upadłościowego Zimmerman Sierakowski i Partnerzy oraz kancelaria Filipiak Babicz. Zespół doradców restrukturyzacyjnych ZFR „zajmuje się przygotowaniem i wdrażaniem rozwiązań dla biznesu w kryzysie”.  Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy ZFR została wyznaczona syndykiem upadłej spółki Go Sport Polska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Sports Direct przy zakupie aktywów Go Sportu od syndyka doradzała kancelaria Rymarz Zdort Maruta, która poinformowała o tym w Internecie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl