Dziewięć awansów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

613

Klaudia Frątczak-Kospin i Piotr Grabarczyk są od 1 stycznia 2023 r. partnerami, Aleksandra Bączykowska, Aleksandra Dziurkowska, Piotr Gajek, Wiktor Iwański, Natalia Kabacińska, Jarosław Kola i Paulina Maślak-Stępnikowska awansowali na stanowiska counseli  w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – ustalił „Rynek Prawniczy”.

– Jesteśmy kancelarią, w której szczególnie dobrze odnajdują się prawniczki i prawnicy łączący ekspercką wiedzę z wyobraźnią, która pozwala im myśleć w sposób nieszablonowy i podejmować się nawet najtrudniejszych wyzwań – stwierdził na internetowej witrynie kancelarii Aleksander Stawicki, partner współzarządzający kancelarii.

– Awansujemy pięć świetnych prawniczek, które z sukcesem prowadzą ważne projekty dla WKB. Konsekwentnie wspieramy kariery kobiet, które stanowią ponad połowę całego zespołu WKB i coraz większą część naszego grona partnerów i doradców – podkreśliła na internetowej witrynie kancelarii Agnieszka Wiercińska-Krużewska, partner współzarządzająca WKB.

(www.linkedin.com)

Klaudia Frątczak-Kospin jako partner współkieruje w kancelarii zespołem restrukturyzacji i postępowań upadłościowych. Jest też członkiem zespołu fuzji i przejęć. Awansowała ze stanowiska doradcy (counsela ). Specjalizuje się w obsłudze postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, restrukturyzacji pozasądowych. Pracuje na rzecz wierzycieli i dłużników. Doradza w sprawach odpowiedzialności menedżerów. Obsługuje fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, także w trudnej sytuacji finansowej.

W WKB pracuje od 16,5 roku.

Jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym od 2021 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2010).

(www.linkedin.com)

Piotr Grabarczyk jako partner współkieruje w kancelarii zespołem restrukturyzacji i postępowań upadłościowych. Jest też członkiem zespołu bankowości i finansów. Awansował ze stanowiska doradcy (counsela ). Specjalizuje się w doradztwie w dziedzinach restrukturyzacji i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw oraz w obsłudze transakcji finansowych, w tym finansowania projektów, nieruchomości, korporacyjnego oraz refinansowania zadłużenia. Pracował przy emisji dłużnych papierów wartościowych, sprzedaży udziałów i akcji.

W WKB pracuje od 8,5 roku. Wcześniej przez 5,5 roku był prawnikiem kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Jest radcą prawnym od 2012 r., w 2022 r. zdał egzamin na licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2008).

(www.linkedin.com)

Aleksandra Bączykowska jest w kancelarii członkiem zespołów prawa własności intelektualnej i TMT oraz life sciences. Awansowała ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w zagadnieniach prawa nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje strony postępowań przed krajowym i unijnym urzędami patentowymi oraz przed sądami karnymi, cywilnymi i administracyjnymi.

W WKB pracuje od ponad trzech lat. Wcześniej przez prawie cztery lata była prawniczką kancelarii DLA Piper. Przedtem przez 1,5 roku – kancelarii Bird & Bird, a przez rok – LDS Łazewski Depo i Wspólnicy.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013).

(www.linkedin.com)

Aleksandra Dziurkowska jest w kancelarii członkiem zespołów prawa konkurencji i konsumenckiego oraz prawa własności intelektualnej i TMT. Specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym w kwestiach porozumień antykonkurencyjnych, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorstw. Reprezentuje strony postępowań z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem programów compliance.

W WKB pracuje od ponad pięciu lat. Wcześniej przez prawie 5,5 roku była prawniczką kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

(www.linkedin.com)

Piotr Gajek jest w kancelarii członkiem zespołów rozwiązywania sporów oraz  pomocy publicznej i funduszy unijnych. Awansował ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w prowadzeniu sądowych spraw gospodarczych, w tym w branżach budowlanej, energetycznej, ubezpieczeniowej. Doradzał w kwestiach pomocy publicznej, funduszy unijnych (oceny wniosków, skargi do Komisji Europejskiej), w postępowanich upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W WKB pracuje od prawie 11 lat.

Jest adwokatem od 2017 r., absolwentem studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie (2012).

(www.linkedin.com)

Wiktor Iwański jest w kancelarii członkiem zespołów rozwiązywania sporów oraz restrukturyzacji i postępowań upadłościowych. Awansował ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w obsłudze sporów korporacyjnych, dotyczących transakcji fuzji i przejęć i umów handlowych, z zakresu prawa upadłościowego, inwestycji infrastrukturalnych. Doradza w sprawach umów infrastrukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

W WKB pracuje od ponad 7,5 roku. Wcześniej przez ponad trzy lata był prawnikiem kancelarii Porwisz i Partnerzy.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012) i doktorem prawa tej uczelni (2021).

(www.linkedin.com)

Natalia Kabacińska jest w kancelarii członkiem zespołu rozwiązywania sporów. Awansowała ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w obsłudze gospodarczych procesów sądowych i postępowań arbitrażowych. Reprezentowała w sporach firmy z branż budowlanej, energetycznej, bankowej, kolejowej, lotniczej, ubezpieczeniowej i motoryzacyjnej.  

W WKB pracuje od sześciu lat. Wcześniej przez dwa lata była prawniczką kancelarii Röhrenschef. Przedtem – przez rok kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, przez dwa lata – kancelarii Chmaj i Wspólnicy.

Jest radcą prawnym od 2016 r., absolwentką studiów prawniczych (2012) i stosunków gospodarczych (2011) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych    Uniwersytetu Warszawskiego.

(www.linkedin.com)

Jarosław Kola jest w kancelarii członkiem zespołów zamówień publicznych i infrastruktury, pomocy publicznej i funduszy unijnych oraz sektora komunalnego i ESG. Awansował  ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie regulującym działanie funduszy unijnych. Doradza zamawiającym i oferentom przy postępowaniach przetargowych. Reprezentuje strony w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W WKB pracuje od ponad dziewięciu lat. Praktykę w kancelarii łączy z pracą akademicką – jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jest absolwentem studiów prawniczych (2013) i doktorem prawa (2020) tejże uczelni.

(www.linkedin.com)

Paulina Maślak-Stępnikowska jest w kancelarii członkiem zespołu prawa własności intelektualnej i TMT. Awansowała ze stanowiska managing associate. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, autorskim i własności przemysłowej. Reprezentuje strony postępowań przed polskim i unijnym urzędem patentowym oraz sądami w sprawach z zakresu ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i ochrony dóbr osobistych.

W WKB pracuje od 3,5 roku. Przedtem m.in. przez prawie 2,5 roku była prawnikiem kancelarii Olesiński & Wspólnicy. Wcześniej przez 1,5 roku pracowała w wydawnictwie prasowym Gremi Media.

Jest radcą prawnym,  absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl