Kierowniczy duet w pokoleniowej zmianie zastąpił dotychczasowego szefa w kancelarii WKB

1038
(www.unsplash.com)

Agnieszka Wiercińska-Krużewska i Aleksander Stawicki są od 1 stycznia 2023 r. partnerami zarządzającymi w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Wspólnie zastąpili na tym stanowisku Jerzego Baehra, który zarządzał firmą od dziewięciu lat.

O tych zmianach kancelaria podała na swojej witrynie internetowej, informując „Rynek Prawniczy”, że wybór nowych partnerów współzarządzających był „decyzją starszych wspólników”; senior partners są aktualnie, zgodnie z umową spółki: Jerzy Baehr, Bartosz JankowskiJakub JędrzejakJakub PokrzywniakJan Roliński, Agnieszka Wiercińska-Krużewska, Aleksander Stawicki.

Bardzo się cieszę przekazując zarządzanie WKB kolejnemu pokoleniu wspólników. Sam przejąłem stery od Andrzeja Wiercińskiego. Kancelaria może się rozwijać, jeżeli napędza ją energia wielu osób, o różnych doświadczeniach i predyspozycjach. Agnieszka Wiercińska-Krużewska i Aleksander Stawicki związani są z WKB od początku, oboje zbudowali duże, wiodące na rynku praktyki. Teraz przy udziale pozostałych wspólników będą mogli wykorzystać unikalne doświadczenia w nowej rolioświadczył Jerzy Baehr na witrynie internetowej kancelarii.

Kadencja Jerzego Baehra to bardzo dobry czas dla WKB. Powiększyliśmy nasz zespół z 60 do blisko 140 prawników, umocniliśmy pozycję w czołówce polskiego biznesu prawniczego, działaliśmy dla wielu fantastycznych klientów przy pionierskich projektach. Bardzo dziękujemy mu za pracę włożoną w zarządzanie WKB i bardzo liczymy na jego dalsze zaangażowanie i wsparcie – skomentowała Agnieszka Wiercińska-Krużewska na witrynie internetowej kancelarii.

Przejmujemy zarządzanie WKB dostrzegając wiele obszarów, w których nadal możemy się rozwijać. Wierzymy głęboko, że kancelarie takie jak nasza – niezależne, oparte na wysokiej klasy specjalistach, budujące silne relacje w kraju i zagranicą – mają przed sobą świetną przyszłość. Postaramy się jak najlepiej pełnić nasze funkcje, by za kilka lat przekazać pałeczkę kolejnym osobom – stwierdził Aleksander Stawicki na witrynie internetowej kancelarii.

Agnieszka Wiercińska-Krużewska jest współzałożycielką kancelarii utworzonej w 2004 r. Kieruje w niej zespołem prawa własności intelektualnej i prawa technologii, mediów i telekomunikacji. Współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie: autorskim, własności przemysłowej, prasowym, konsumenckim, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz domen internetowych, a także marketingu produktów wrażliwych i gier hazardowych. Doradza krajowym firmom w sprawach ekspansji międzynarodowej. Prowadzi sprawy klientów prywatnych. Obsługuje transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym. Reprezentuje strony w postępowaniach sądowych i polubownych.

Wcześniej przez siedem lat była prawniczką kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996).

Aleksander Stawicki kieruje w kancelarii zespołem prawa konkurencji i konsumenckiego. Specjalizuje się w tych właśnie dziedzinach prawa, w zakresie zgodności działalności przedsiębiorstw z ich regulacjami. Kierował wdrażaniem w firmach polityki compliance. Reprezentuje strony postępowań przed organami ochrony konkurencji, organami regulacyjnymi, sądami w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, ochrony zbiorowych interesów konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

W kancelarii pracuje od 2004 r.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1998).

Jerzy Baehr kieruje w kancelarii zespołem prawa energetycznego. Specjalizuje się w prawie: energetycznym, zamówień publicznych, antymonopolowym i komunalnym.

W kancelarii pracuje od jej utworzenia, od 19 lat. Wcześniej przez rok był prawnikiem kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Przedtem przez trzy lata pracował w kancelarii D. Janczak i Wspólnicy z Poznania, stowarzyszonej z firmą doradczą Ernst & Young, a przez osiem lat – w kancelarii Bonus.

Jest radcą prawnym od 1990 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1985) i doktorem prawa tej uczelni (1992).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl