Wypaliły fuzje kancelarii: działa Rymarz Zdort Maruta, FKA pod tarczą Andersena

1600

Zapowiedziana w listopadzie 2023 r. fuzja kancelarii Rymarz Zdort i Maruta Wachta została zrealizowana – powstała kancelaria Rymarz Zdort Maruta. Ogłoszone w grudniu 2023 r. połączenie kancelarii Andersen i FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz zaowocowało przejściem prawników tej drugiej do zespołu tej pierwszej.

Takie są ustalenia „Rynku Prawniczego”.

RZM rozpędza się

Do połączenia kancelarii Rymarz Zdort i Maruta (Maruta Wachta) doszło formalnie w styczniu 2023 r. poprzez transformację dotychczasowej spółki komandytowej Rymarz, Zdort, Gasiński, Her i Wspólnicy – weszła wówczas w życie nowa umowa spółki – i zmianę  jej nazwy na Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy. Do grona 19 wspólników spółki Rymarz Zdort dokooptowano jako komplementariuszy Marcina Marutę i Bartłomieja Wachtę oraz jako komandytariusza Marcina Serafina. Te zmiany zostały zarejestrowane 5 stycznia 2023 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualnie spółka ma 24 wspólników.

Zmianom prawnym towarzyszyły awanse partnerskie w zespole kancelarii, która poinformowała iż do rangi partnerów podniesiono prawników dawnej Rymarz Zdort: Aleksandrę Dobrzyńską-Grezel, Marka Kanczewa, Jakuba Krzemienia i Katarzynę Łukaszewicz, których „promocje są potwierdzeniem dużego zaangażowania w rozwój firmy oraz obsługę klientów”. O tym firma powiadomiła w Internecie, jak również o tym, że „z początkiem stycznia na skutek powstania kancelarii Rymarz Zdort Maruta do jej grona partnerskiego zostali włączeni: Damian Gudel, Michał Kulesza, Zbigniew Okoń, Michał Pękała i Bartosz Romanowski – dotychczasowi partnerzy kancelarii Maruta Wachta”.

Kancelaria podała też w Internecie, że tworzy ją prawie 160 „prawników i doradców”, a w odpowiedzi na pytania „Rynku Prawniczego”  poinformowała, iż działalność obu zespołów „jest obecnie integrowana”. Trwa remont powierzchni biurowej w biurowcu Mennica Legacy Tower (dotychczasowej siedzibie Rymarz Zdort), „która pozwoli zespołom połączonych kancelarii pracować razem”. Ma się zakończyć w połowie marca 2023 r. Partnerami zarządzającymi nową kancelarią są Paweł Rymarz, Paweł Zdort i Marcin Maruta. Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Bartłomiej  Wachta,  który współkierował kancelarią Maruta Wachta z Marcinem Marutą, w nowej firmie zajmuje pozycję starszego partnera (senior partner ).

RZM wchodzi w doradztwo restrukturyzacyjne

„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria zainwestowała kapitał w biznes restrukturyzacyjny tworząc w styczniu 2023 r. spółkę akcyjną Rymarz Zdort Maruta Kubiczek Restructuring (jest jej jedynym akcjonariuszem). Na jej prezesa powołany został licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Marcin Kubiczek, wspólnik kancelarii restrukturyzacyjnej KMS Kubiczek Michalak Sokół z Katowic.

W Internecie zapowiedziano także, że specjalistyczne usługi w zakresie ochrony danych, compliance, e-commerce i legal governance świadczone dotychczas przez kancelarię Maruta „będą realizowane przez spółkę zintegrowaną z działalnością kancelarii Rymarz Zdort Maruta i będącą jej częścią”.

Z Maruta Wachta do ZP Zackiewicz & Partners

„Rynek Prawniczy” ustalił, że grupa dotychczasowych prawników i prawniczek kancelarii Maruta Wachta znalazła się w styczniu 2023 r. w kancelarii ZP Zackiewicz & Partners, której założycielem, wspólnikiem i partnerem zarządzającym jest Maciej Zackiewicz. To były partner kancelarii Maruta, w której prowadził praktyki kontraktów technologicznych oraz Vendor Desk (obsługa dostawców technologii, w tym z branży FinTech ). W zespole ZP są ponadto byli członkowie zespołu MW: Adam Karpiński i Marcelina Jakubek jako partnerzy, Martyna Rzeczkowska i Piotr Semeniuk jako counsels, Maciej Szkutnik i Anna Knapik jako senior associates, oraz kilkoro osób skądinąd.

Zespół FKA zasilił Andersena  

Połączenie zespołów kancelarii Andersen i FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz odbyło się w formie przyjęcia prawników tej drugiej do tej pierwszej. Zarówno trzej dotychczasowi partnerzy-wspólnicy FKA Marek Furtek, Tadeusz Komosa i Mariusz Aleksandrowicz, obecnie partnerzy Andersena, jak i sześć jej dotychczasowych prawniczek – zgodnie z zapowiedzią – są już uwidocznieni na witrynie internetowej Andersena.

Prawnie to zjednoczenie przeprowadzono w formule przyjęcia spółki komandytowej FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na wspólnika (komandytariusza) spółki komandytowej Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy.

W wywiadzie, opublikowanym w grudniu 2022 r. na aktywnej jeszcze obecnie witrynie kancelarii FKA, Marcin Matyka, partner zarządzający Andersena w Polsce wyjaśnił, że celem przeprowadzenia operacji połączeniowej było „uzupełnienie zasobów prawnych” tejże kancelarii, której celem jest budowa „dużej i jednorodnej firmy prawno-podatkowej”. Natomiast Tadeusz Komosa, wspólnik FKA, ujrzał w niej „świetną szansę na dołączenie do szybko rozwijającej się organizacji o zasięgu globalnym, która stawia na dalszy szybki rozwój działu prawnego”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl