Awanse w Rö

596

Marina Skarbek-Kozietulska objęła funkcję komplementariusza, a Jakub Adamski, Mateusz Kotowicz, Dominika Leszczyńska i Sylwia Zielezińska zostali awansowani na wspólników komandytariuszy w kancelarii . Zmiany w strukturze organizacyjnej są konsekwencją rozwoju firmy, poszerzania jej oferty o nowe praktyki i budowania wyspecjalizowanych zespołów doradczych.

Rö konsekwentnie realizuje długofalową strategię rozwoju, której głównym założeniem jest tworzenie nowych specjalizacji w oparciu o doświadczenie zdobyte w rozwiązywaniu sporów i praktykę procesową. Filarem strategii jest stabilny zespół profesjonalistów tworzony przez ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa, rozumiejący zagadnienia biznesowe, branżowe i procesy technologiczne. Uzupełniona o te elementy wiedza prawnicza jest doskonałym dopełnieniem prowadzonej przez nich działalności operacyjnej i zarządzania ryzykiem prawnym, a także podstawą budowania trwałych relacji z klientami.

Nowi wspólnicy to doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, którzy od lat z zaangażowaniem współtworzą Rö. Ich wiedza i doświadczenie przyczyniły się do zbudowania silnej praktyki związanej z obsługą inwestycji budowlanych. Z sukcesami rozwijają się również praktyki sporów transakcyjnych, fuzji i przejęć, nowych technologii, prawa karnego dla biznesu (white collar crime ) czy prawa zamówień publicznych, bankowego i ochrony środowiska. Kancelaria zbudowała także silną pozycję na rynkach zagranicznych, tworząc trwałe partnerstwa z czołowymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi.

– Powierzając pięciorgu prawnikom nowe funkcje wchodzimy w kolejny etap rozwoju Rö. Z butikowej kancelarii procesowej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów, stajemy się firmą interdyscyplinarną. Naszą największą siłą jest profesjonalny zespół, tworzony przez ludzi z pasją, solidną wiedzą prawniczą i biznesową, zaangażowany w sprawy klientów, poszukujący innowacyjnych rozwiązań i skutecznie zarządzający złożonymi projektami. Niektórzy z nich właśnie w Rö zdobywali zawodowe szlify i jestem dumny, że mogę ich powitać w gronie wspólników kancelarii. To pokazuje, że przyjęta przez nas strategia jest skuteczna i przynosi zamierzone efekty. Wierzę, że pozwolą nam one na dalszy rozwój i poszerzenie umiejętności w nadchodzących latach – mówi dr Marcin Radwan-Röhrenschef, wspólnik zarządzający Rö.

Kancelaria rokrocznie wyróżniana jest w polskich i międzynarodowych rankingach, takich jak Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500. W zeszłorocznym Rankingu Kancelarii Prawnych dziennika „Rzeczpospolita” została wyróżniona w ośmiu specjalizacjach, co pokazuje, że Rö dzisiaj to silna praktyka procesowa i wszechstronna kancelaria gospodarcza oferująca wysoką jakość w wielu obszarach. Wśród klientów Rö są największe polskie firmy, zagraniczni inwestorzy oraz podmioty międzynarodowe z branży infrastrukturalnej, energetycznej, kolejowej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej, nieruchomości, FMCG i innych, których funkcjonowanie związane jest z polskim systemem prawnym.

Wspólnik komplementariusz – adwokat Marina Skarbek-Kozietulska

Specjalizuje się w doradztwie klientom z branży motoryzacyjnej i branży nieruchomości komercyjnych w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Ma także duże doświadczenie w dziedzinie prawa imigracyjnego, transakcji M&A i bieżącej obsługi prawnej klientów korporacyjnych. Wnosi do Rö nieocenione doświadczenie w sprawach związanych z rynkiem CIS i ma ogromny wpływ na rozwój praktyki prawa ochrony środowiska.

Wspólnik, radca prawny Sylwia Zielezińska

Szczególnie ceniona przez naszych klientów za jej skuteczność i kompetencje w obsłudze projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, budowlanym, cywilnym, administracyjnym i zamówień publicznych. Ma również ogromne doświadczenie w obszarze nadzoru korporacyjnego i compliance. W Rö buduje praktykę bieżącego doradztwa w toku inwestycji budowlanych (w tym claim management ).

Wspólnik, radca prawny Dominika Leszczyńska

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych na wszystkich etapach procesu. Przeprowadziła kilkanaście procesów due diligence przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie umów handlowych, spraw korporacyjnych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. Reprezentuje klientów w sporach powstałych na tle transakcji M&A, a także w sporach związanych z inwestycjami w fundusze inwestycyjne.

Wspólnik, radca prawny Jakub Adamski

Zajmuje się postępowaniami sądowymi i arbitrażowymi z zakresu prawa gospodarczego oraz doradztwem z obszaru prawa nowych technologii. W kancelarii pracuje przede wszystkim dla klientów międzynarodowych przy postępowaniach karnych z obszaru prawa karnego dla biznesu (white collar crimes ). W swojej pracy działa również na rzecz klientów pro bono oraz przy postępowaniach strategicznych z zakresu ochrony środowiska.

Wspólnik, adwokat Mateusz Kotowicz

Zajmuje się doradztwem w zakresie złożonych sporów cywilnych i gospodarczych. Uczestniczy w obsłudze sporów okołotransakcyjnych i reprezentuje klientów w sporach bankowych, w tym obejmujących sprawy kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim, a także w sporach budowlanych, które często obejmują aspekt transgraniczny. Wspiera zagraniczne firmy ubezpieczeniowe w zakresie zarządzania roszczeniami w Polsce oraz dochodzenia roszczeń regresowych.

Materiał kancelarii Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko