Rozpoczęcie naboru do paneuropejskiej piaskownicy regulacyjnej blockchain

200
(www.pixabay.com)

Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie naboru do ogólnoeuropejskiej piaskownicy blockchain (European Blockchain Sandbox ), dedykowanej innowacyjnym projektom, bazującym na technologii rozproszonego rejestru (Distributed Ledger Technologies –  DLT ). Celem uruchomienia piaskownicy blockchain jest zapewnienie bezpiecznego i poufnego środowiska, w którym innowatorzy rynku blockchain będą mogli testować swoje produkty i usługi, współpracując z odpowiednimi organami regulacyjnymi i nadzorczymi i identyfikując przeszkody prawno-regulacyjne. Rezultatem prac ma być zwiększenie bezpieczeństwa prawnego dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym tych wykorzystujących technologię blockchain, jak również poszerzanie wiedzy na temat najnowocześniejszych rozwiązań wykorzystujących technologię blockchain przez organy regulacyjne i nadzorcze oraz wymiana najlepszych praktyk w drodze dialogu.

Projekt paneuropejskiej piaskownicy powstał dzięki współpracy konsorcjum, składającego się z ekspertów z Bird & Bird oraz firmy konsultingowej Oxygy, przy wsparciu specjalistów do spraw blockchain z WBNoDE oraz projektantów stron internetowych ze Spindox, wyłonionych w 2022 roku na drodze otwartego przetargu na obsługę projektu. Proces wyboru i przyznawania nagród będzie nadzorowany przez zespół niezależnych naukowców, w skład którego wejdą: profesor Roman Beck (Uniwersytet IT w Kopenhadze), profesor Soulla Louca (Uniwersytet w Nikozji) i profesor Walter Blocher (Uniwersytety w Kassel i w Wiedniu).

W czasie trwania tej trzyletniej inicjatywy wsparcie ma uzyskiwać 20 projektów rocznie, począwszy od 2023 r. Piaskownica jest otwarta dla projektów z obszaru UE/EOG, opartych na dowolnej infrastrukturze blockchain. Aplikacje będą rozpatrywane w oparciu o szereg różnych kryteriów. Pod uwagę brana będzie, m.in. dojrzałość biznesowa projektu, znaczenie prawno-regulacyjne oraz wpisanie się w szersze priorytety unijne. Do wybranych projektów dopasowane zostaną krajowe i unijne organy regulacyjne. Więcej informacji na temat kryteriów wyboru i procesu składania wniosków można znaleźć tutaj. Do udziału w projekcie mogą przystępować przedsiębiorcy (w tym start-upy i scale-upy ) oraz podmioty publiczne posiadające sprawdzone rozwiązania. Nagrody dla najbardziej innowacyjnego regulatora biorącego udział w projekcie będą przyznawane co roku.

Podmioty biorące udział w projekcie będą mogły skorzystać z doradztwa regulacyjnego Bird & Bird, jak również będą miały możliwość omówienia istotnych dla nich kwestii prawnych w bezpiecznym i poufnym środowisku. Z kolei organy regulacyjne i nadzorcze biorące udział w projekcie zyskają wiedzę i lepsze zrozumienie rozwiązań opartych na blockchain. Dodatkową korzyścią będzie możliwość dyskutowania kwestii regulacyjnych w ramach relacji transgranicznych z innymi organami oraz wkład w rozwój najlepszych praktyk na styku innowacji i regulacji.

Obecnie ruszył pierwszy etap naboru uczestników do projektu europejskiej piaskownicy regulacyjnej blockchain.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców (w tym start-upy i scale-upy ) oraz podmioty publiczne z całego obszaru UE i EOG, które działają w oparciu o technologię blockchain, do zgłaszania swoich aplikacji pod tym linkiem.

Termin na przesyłanie zgłoszeń w ramach pierwszego etapu to 14 kwietnia 2023 r., do godziny 23:59 (czas środkowoeuropejski).

Materiał kancelarii Bird & Bird