Norton Rose Fulbright doradza przy finansowaniu udzielonym spółce Corab

155

Międzynarodowa kancelaria prawna Norton Rose Fulbright doradzała konsorcjum krajowych instytucji finansowych przy złożonej transakcji obejmującej finansowanie w wysokości 330 mln zł (ok. 70,5 mln euro) z opcją zwiększenia kwoty finansowania na podstawie dodatkowego kredytu w wysokości do 500 mln zł (ok. 107 mln euro).

W skład konsorcjum wchodziły Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. jako pierwotni kredytodawcy, jak również Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jako organizator, agent kredytu i agent zabezpieczeń.

Warszawski zespół kancelarii przygotował i negocjował złożony pakiet dokumentów finansowania.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na spłatę refinansowanego zadłużenia oraz finansowanie bieżącej działalności.

Corab S.A. jest wiodącym polskim producentem systemów fotowoltaicznych oraz dystrybutorem sprzętu uznanych marek, będącym jednym z liderów w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce i Europie.

Pracami warszawskiego zespołu kierował counsel  Jacek Smardzewski, którego wpierali associate  Michał Rutkowski oraz paralegal  Mateusz Głaz. Zespół pracował pod nadzorem Grzegorza Dyczkowskiego, który kieruje warszawskim biurem kancelarii oraz warszawską praktyką bankowości i finansów.

Materiał kancelarii Norton Rose Fulbright