Czwórka prawników White & Case z Polski z noworocznymi awansami partnerskimi

1141
(www.inside.whitecase.com)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Aleksandra Oziemska i Jakub Wołkowicz są od 1 stycznia 2023 r. partnerami globalnymi, a Monika Dużyńska i Katarzyna Czwartosz-Liber – partnerami lokalnymi międzynarodowej firmy prawniczej White & Case.

Aleksandra Oziemska i Jakub Wołkowicz znależli się na liście awansowej ogłoszonej w październiku, a Monika Dużyńska i Katarzyna Czwartosz-Liber – na liście awansowej ogłoszonej w listopadzie 2022 r. W pierwszej  rundzie centrala White & Case awansowała 46 prawników na globalnych partnerów sieci, a w drugiej – 26 prawników na lokalnych partnerów i 14 na stanowisko counseli.

Na swojej witrynie internetowej kancelaria wyjaśnia, że pozycja lokalnego partnera jest oferowana w wybranych regionach i miejscach działania White & Case, w których jest to powszechna praktyka rynkowa. Obecnie takie stanowiska są przewidziane w biurach w regionach Azji i Pacyfiku, Europy Środkowej i Wschodniej, w Belgii, Niemczech, Meksyku, Arabii Saudyjskiej i Turcji. Są one uznawane za krok w karierze na drodze do pełnego partnerstwa w firmie.

Aleksandra Oziemska została partnerem w praktyce rozwiązywania sporów i arbitrażu, w której kieruje zespołem White Collar Crime. Awansowała ze stanowiska partnera lokalnego. Doradza w sprawach zgodności korporacyjnej, w związku z państwowymi i firmowymi śledztwami w sprawie nieprawidłowości w przedsiębiorstwach. Reprezentuje też firmowych oskarżonych w sprawach karnych. Zna się na amerykańskich przepisach antykorupcyjnych. Prowadzi i wdraża w firmach programy zgodności i szkolenia dotyczące regulacji antykorupcyjnych, jak również antykorupcyjne badania due diligence i compliance w kontekście transakcji M&A.

W White & Case pracuje od 12 lat. Wcześniej przez sześć lat była prawniczką kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Jakub Wołkowicz został partnerem w praktyce arbitrażu międzynarodowego. Awansował ze stanowiska partnera lokalnego. Specjalizuje się w sporach gospodarczych. Doradza i reprezentuje strony postępowań sądowych i arbitrażowych, zwłaszcza w sprawach sporów budowlanych, w tym wynikłych z kontraktów regulowanych przez normy i warunki Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), a także postępowaniach egzekucyjnych i o uznanie zagranicznych orzeczeń sądowych.

W White & Case pracuje od prawie 12 lat, w tym po dziewięć miesięcy praktykował w biurach w Genewie i Paryżu. Wcześniej przez pół roku był prawnikiem kancelarii Butzel Long w Stanach Zjednoczonych. Przedtem przez pół roku był asystentem honorowego konsula brytyjskiego w amerykańskim stanie Michigan i przez ponad pół roku prawnikiem w brytyjskiej kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jest adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010).

Monika Dużyńska została partnerem lokalnym w praktyce rynków kapitałowych. Awansowała ze stanowiska counsela. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie papierów wartościowych, w obsłudze fuzji i przejęć, zagadnieniach ładu korporacyjnego. Doradzała przy transakcjach M&A, publicznych emisjach akcji oraz przy publicznych i niepublicznych emisjach dłużnych papierów wartościowych spółek.

W White & Case pracuje od dziewięciu lat. Wcześniej przez rok była prawniczką paryskiego biura Hogan Lovells, tyle samo – tamtejszego biura amerykańskiej kancelarii Kramer Levin Naftalis & Frankel i tyleż samo – biura White & Case w Paryżu.

Jest adwokatem, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie w Białymstoku.

Katarzyna Czwartosz-Liber została partnerem lokalnym w praktyce fuzji i przejęć Awansowała ze stanowiska counsela. Specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości, takich jak akwizycje, inwestycje, komercjalizacje oraz takich przedsięwzięć jak budowy. Prowadziła badania  due diligence, przygotowywała i negocjowała umowy. Reprezentowała strony postępowań administracyjnych, a także sporów sądowych i arbitrażowych. Uczestniczyła w przygotowaniu struktur inwestowania i ich optymalizacji podatkowej oraz w postępowaniach restrukturyzacyjnych obejmujących sprzedaż nieruchomości.

W White & Case pracuje od prawie 17,5 roku.

Jest radcą prawnym od 2007 r., absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002).

Zdjęcia: www.whitecase.com

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl