Sukces JDP – transakcja nabycia FM Solutions przez Apleona Group

338

JDP doradzała Apleona Group (liderowi europejskiego rynku zintegrowanego zarządzania obiektami, zatrudniającemu ponad 700 pracowników w Polsce) w skutecznym przejęciu FM Solutions (dominującego dostawcy usług facility management na południu Polski (Kraków, Katowice, Wrocław)). Transakcja przyspieszy rozwój Apleony w Polsce oraz poszerzy lokalną i międzynarodową bazę klientów.

Transakcję prowadzili dr Marcin Chomiuk i Marcin Lewiński, wspierani przez Magdalenę Bartnik i Paulinę KucharskąMaciej ChrzanDaria Gromotka i Adam Usiądek byli odpowiedzialni za część antymonopolową transakcji, dr Joanna Ostojska-Kołodziej i Magdalena Bartnik za część prawa pracy, natomiast Magdalena Zasiewska odpowiadała za aspekty podatkowe.

Materiał kancelarii JDP Drapała & Partners