Transfer prawników procesowych z kancelarii Maruta do Olesiński i Wspólnicy

2101

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Wojciech Jarosiński, Michał Grodziewicz, Józef Pordes, Anna Olszewska, Dominic Kisielewski, Agnieszka Branicka, Julia Wyszyńska-Karłoska są od października 2022 r. w zespole kancelarii Olesiński i Wspólnicy (OW Legal). Cała siódemka przeszła z kancelarii Maruta (Maruta Wachta), gdzie byli prawnikami praktyki rozwiązywania sporów.

Kancelaria poinformowała na swojej witrynie internetowej, że nowi prawnicy biura Olesiński i Wspólnicy w Warszawie „wzmocnią kompetencje” w zakresie postępowania cywilnego, doradztwa przedprocesowego, sporów sądowych i arbitrażu, w tym dotyczących umów informatycznych.

(www.linkedin.com)

Zespołem kieruje Wojciech Jarosiński, który zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko partnera, takie jak w Maruta Wachta, gdzie sterował praktyką procesową. Specjalizuje się w obsłudze sporów sądowych, w tym z dziedziny technologii, np. dotyczących systemów informatycznych. Doradza także przy realizacji projektów technologicznych, np. przy negocjacjach umów.

Jak podała kancelaria na swojej witrynie internetowej, Wojciech Jarosiński w rankingu kancelarii dziennika „Rzeczpospolita” w latach 2018-2021 był uznawany za najlepszego prawnika (lidera) w kategorii rozwiązywania sporów, a prowadzona przezeń praktyka sporna dwukrotnie (2020-2021) zdobyła tytuł lidera w tej dziedzinie.

Wcześniej przez 11,5 roku był prawnikiem kancelarii Maruta Wachta.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. (2010).

(www.linkedin.com)

Michał Grodziewicz zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko counsela, takie jak w Maruta Wachta. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych, doradztwie przedprocesowym i obsłudze procesów sądowych. Pracował dla firm z branż nowych technologii, informatycznej, telekomunikacyjnej, chemicznej, budowlanej, zbrojeniowej.

Wcześniej przez ponad 5,5 roku był prawnikiem kancelarii Maruta Wachta. Przedtem przez ponad 4,5 roku pracował w kancelarii Weil, Gotshal & Manges.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim (2010).

(www.linkedin.com)

Józef Pordes zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko senior associate, takie jak w Maruta Wachta. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym, w reprezentowaniu stron w postępowaniach sądowych, w tym karnych, i arbitrażowych. Doradza przy opracowywaniu i negocjowaniu umów, np. dotyczących systemów informatycznych.

Wcześniej przez sześć lat był prawnikiem kancelarii Maruta Wachta.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. (2016).    

(www.linkedin.com)

Anna Olszewska zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko senior associate, takie jak w Maruta Wachta. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów cywilnych, także metodami pozasądowymi, w tym w kwestiach z zakresu ochrony własności intelektualnej. Doradza przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów z tej dziedziny, w tym dotyczących   wdrażania  systemów informatycznych.

Wcześniej przez prawie 7,5 roku była prawniczką kancelarii Maruta Wachta.

Jest adwokatką, absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. (2016).    

(www.linkedin.com)

Dominic Kisielewski jest w Olesiński i Wspólnicy liderem praktyki amerykańskiej (US Desk ), w Maruta Wachta zajmował stanowisko associate. Specjalizuje się w prawie amerykańskim, prawie międzynarodowym, prawie informatycznym oraz w obsłudze sporów, w tym arbitrażowych. Doradza przy umowach informatycznych i inwestycjach zagranicznych.

Wcześniej przez prawie 4,5 roku był prawnikiem kancelarii Maruta Wachta. Przedtem przez ponad 2,5 roku był asystentem prawnym w amerykańskiej kancelarii Atencia w Houston.

Jest adwokatem teksaskim, absolwentem Uniwersytetu Św. Tomasza w Houston (2014) oraz szkoły prawa Uniwersytetu w Houston.

Agnieszka Branicka zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko associate, w Maruta Wachta była junior associate. Zajmuje się obsługą  postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz doradztwem przedprocesowym.

Wcześniej przez ponad rok była prawniczką kancelarii Maruta Wachta.

Jest absolwentką studiów prawniczych oraz psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (2021).

Julia Wyszyńska-Karłoska zajmuje w Olesiński i Wspólnicy stanowisko associate.

We wrześniu 2022 r. „Rynek Prawniczy” informował, iż kancelarię Maruta opuściła czwórka prawników pod wodzą  partnera Daniela Jastruna, przechodząc do kancelarii LegalKraft.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl