Baker McKenzie doradzała funduszowi PFR przy nabyciu zielonych obligacji

218
(www.pixabay.com)

Kancelaria Baker McKenzie doradzała PFR Funduszowi Inwestycyjnemu FIZAN w związku z objęciem zabezpieczonych, zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 120 mln zł, wyemitowanych przez R.Power S.A., jednego z największych polskich deweloperów farm fotowoltaicznych, w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1 mld zł.

Obligacje objęte przez fundusz PFR zostały wyemitowane w celu finansowania dalszego rozwoju i rozbudowy przez podmioty z grupy kapitałowej R.Power farm fotowoltaicznych na terenie Polski o łącznej mocy nie niższej niż 390 megawatopików i spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP ) opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA).

Projekt prowadził Sebastian Mikina, senior associate z praktyki bankowości i finansów kancelarii Baker McKenzie, przy wsparciu prawników z tej samej praktyki –Roberta Śmigielskiego i Krystiana Kurgana. W kwestiach dotyczących prawa energetycznego doradzali Piotr Ciepiela i Michał Pitula z praktyki energetyki i infrastruktury kancelarii Baker McKenzie.

Nadzór nad całością transakcji sprawował Marcin Iwaniszyn, partner i szef praktyki bankowości i finansów kancelarii Baker McKenzie.

Materiał kancelarii Baker McKenzie