CMS na kosmicznych obrotach – gigantyczny wzrost przychodu w 2021 roku

414

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Spółka Komandytowa) osiągnęła w 2021 r. przychód z działalności w niebywałej kwocie ponad 173 mln zł. To o prawie 40 mln zł i prawie 28 proc. więcej niż rok wcześniej. W imponującym stylu ustanowiła piąty z rzędu rekord własnych obrotów. To także drugi najwyższy wynik w historii polskiego rynku usług prawniczych.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 151,7 mln zł. Był o 28,5 mln zł i o 23,1 proc. wyższy od wyniku z roku 2020.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 25 mln zł i był o 9,1 mln zł i 57,2 proc. wyższy od tego z roku 2020. Natomiast zysk netto z działalności wynosił 25,2 mln zł, wzrósł o 1,9 mln zł i był wyższy o 8 proc. Kancelaria, jako spółka komandytowa, od 1 maja 2021 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, który w minionym roku podatkowym wyniósł 3,9 mln zł.

Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 16,5 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w mln zł):

  2021      2020    2019     2018    2017  2016     2015    2014
CMS  173,4     135,6   123,8    106,0    105,0   91,9    103,5     86,4

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl