CMS z niebywałym wzrostem przychodów: ponad 120 milionów w 2019 roku

974

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS osiągnęła w 2019 r. imponujący przychód z działalności w kwocie prawie 124 mln zł. To o prawie 18 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ustanowiła kolejny rekord własnych obrotów. To także drugi najwyższy wynik w historii polskiego rynku usług prawniczych, jeśli pominąć coroczne osiągnięcia Dentons z ostatnich kilku lat.

Jak wynika z danych ze sprawozdania finansowego złożonego do Krajowego Rejestru Sądowego, jej przychód ze sprzedaży usług prawnych wynosił w ubiegłym roku 116,6 mln zł. Był o 16,7 mln zł i o 16,7 proc. wyższy od wyniku z roku 2018.

Zysk ze sprzedaży usług wyniósł 3 mln zł (w roku 2018 kancelaria odnotowała 2,3 mln zł straty). Natomiast zysk netto z działalności wynosił 5,1 mln zł i wzrósł o 3,7 mln zł i był wyższy o 354 proc. (!) w porównaniu z poprzednim rokiem. Rentowność ubiegłorocznej sprzedaży usług prawnych (mierzona stosunkiem zysku ze sprzedaży usług do przychodów z ich sprzedaży) wyraża się zaś wskaźnikiem 2,6 proc.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi:

      2019       2018       2017    2016      2015       2014
CMS      123,8      106,0      105,0     91,9     103,5        86,4

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl