WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr i Wardyński i Wspólnicy w sprzedaży enzymów

338

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała akcjonariuszom polskiej firmy biotechnologicznej Blirt przy sprzedaży ponad 96 proc. jej akcji niemieckiej firmie biotechnologicznej Qiagen, której doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

W maju 2022 r. niemiecka firma Qiagen, skonsolidowana w holenderskim  holdingu, nabyła  96,3 proc. akcji polskiej firmy Blirt od akcjonariuszy, w tym 92,1  proc. od głównych, czyli Mariana Popinigisa, prezesa zarządu Blirt i powiązanej z nim spółki  N50 Cyprus Ltd, oraz od trzech innych osób z najwyższego kierownictwa spółki.  Było to łącznie ponad 16,1 mln akcji. Część akcjonariuszy mniejszościowych spółki sprzedała posiadanych przez siebie 730,5 tys. akcji, stanowiących 4,2 proc. kapitału. Cena akcji wynosiła 16 zł 28 gr, co daje wartość transakcji w kwocie 274,81 mln zł. Qiagen zamierza uzyskać pełną kontrolę właścicielską nad Blirtem. W tym celu ogłosiła przymusowy wykup 646,3 tys. akcji spółki., stanowiących 3,7 proc. ogólnej ich liczby. Cena wykupu wynosi 16,28 zł za akcję. Ostatecznie Blirt zostanie skonsolidowany z Qiagenem po zamknięciu transakcji w drugim kwartale 2022 r.

Założona w 1994 r. biotechnologiczna firma Blirt (BLIRT – Biolab Innovative Research Technologies) z Gdańska specjalizuje  się w wytwarzaniu enzymów i białek oraz odczynników do badań molekularnych stosowanych przede wszystkim w testach. Zatrudnia ok. 90 osób, w tym 49 w zespole badawczym i produkcyjnych, z czego 15 ma doktorat z biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub chemii organicznej. Posiada cztery laboratoria, w tym dwa z liniami do produkcji na skalę przemysłową.

Biotechnologiczna firma Qiagen zajmuje się pobieraniem, obrazowaniem i analizą molekularnych próbek umożliwiających wyizolowanie i obróbkę kwasów DNA, RNA oraz białek pozyskanych z krwi, tkanek i innego materiału biologicznego. Obsługuje ponad 500 tys. klientów z całego świata, działających w branży diagnostyki molekularnej (zdrowie człowieka), analiz stosowanych (głównie z zakresu kryminalistyki), farmacji (firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne) oraz w środowisku akademickim (badania  biotechnologiczne). Zatrudnia  ponad 6 tys. pracowników w ponad 35 ośrodkach  na całym świecie. Jej akcje są notowane na giełdach we Frankfurcie i Nowym Jorku.

Enzymy to cząsteczki białkowe, które przyspieszają albo umożliwiają zachodzenie przeróżnych reakcji chemicznych w organizmach żywych, w tym w ciele człowieka. Z chemicznego punktu widzenia to katalizatory intensyfikujące zachodzenie reakcji, ale niezużywające się w jej trakcie. Znajdują się we wszystkich przestrzeniach organizmu: w komórkach, przestrzeni pozakomórkowej, w tkankach, w narządach. Większość jest specyficzna, czyli każdy odpowiada tylko za jeden rodzaj reakcji chemicznej, w którą zaangażowane są konkretne cząstki – substraty i tylko one mogą współdziałać z danym enzymem.

– W ostatnich latach intensywnie rozwijaliśmy naszą działalność: inwestowaliśmy, przyglądaliśmy się tendencjom i znajdowaliśmy nowe rynki. Dzięki Qiagenowi rozwój spółki Blirt zdecydowanie przyspieszy. Zwiększy się skala naszej działalności, a nasi pracownicy staną się częścią globalnego zespołu – oświadczył Marian Popinigis, prezes spółki Blirt.

– Połączenie spółek Blirt i Qiagen spowoduje uzupełnienie zdolności dających dodatkowe szanse na rozwój branży enzymów i odczynników. Spółka Blirt przyczyni się również do geograficznego rozszerzenia naszego zasięgu na światowych rynkach, wzmocni nasze zdolności produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy nasze łańcuchy dostaw – stwierdził Thomas Schweins, wiceprezes i szef Qiagen Life Sciences Business Area.

Kancelaria WKB poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w transakcji akcjonariuszom Blirtu. Obsługa obejmowała jej strukturyzację oraz negocjowanie dokumentacji. Kierował nią partner Jakub Jędrzejak, a wykonywali managing associate  Tomasz Maślak, associate Joanna Ksepko, partner Marta Midloch, associate Anna Maciejewska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że Qiagenowi doradzała w transakcji kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl