SSW i Wardyński i Wspólnicy w sfinalizowanej sprzedaży huty aluminium

1641

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy (SSW Pragmatic Solutions) doradzała firmie Boryszew przy sprzedaży spółki Impexmetal szwedzkiej firmie Gränges, której doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

W listopadzie 2020 r., po roku od zainicjowania, transakcja została zamknięta. Szwedzka firma metalurgiczna Gränges nabyła od firmy Boryszew 125 mln ze 190 mln akcji (65,79 proc. kapitału) spółki Impexmetal, która jest właścicielem Huty Aluminium Konin. Reszta należy do Impexmetalu (spółka ma swoje akcje). Huta Aluminium w Koninie prowadzi walcownię, w której produkuje blachy i taśmy walcowane.

Zamknięcie transakcji nastąpiło po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej i spełnieniu kilku umownych warunków zawieszających. Chodziło m.in. o wyodrębnienie działalności produkcyjnej prowadzonej w Koninie z firmy Impexmetal poprzez wydzielenie działalności i majątku walcowni aluminium, którą nabyli Szwedzi, od spółek zajmujących się produkcją i przetwórstwem miedzi, stali, cynku i ołowiu.

Przedwstępną umowę sprzedaży za 938 mln zł (enterprise value ), strony zawarły w listopadzie 2019 r. Ostateczna cena przedsiębiorstwa zostanie skorygowana, m.in. o wartość długu, kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne, zysk. W ramach tych korekt ceny Gränges zwróci Boryszewowi 39 mln zł, które ta firma już zainwestowała w modernizację zakładu. Zgodnie z umową,  w ramach płatności części ceny Boryszew objął 2,4 mln wycenionych w sumie na 90 mln zł nowych akcji wyemitowanych przez Gränges, stanowiących ok. 3,13 proc. jej kapitału zakładowego. Gränges zapowiedziała dokończenie zapoczątkowanego przez Boryszew trzyletniego programu inwestycyjnego, który ma zwiększyć moce produkcyjne Huty Aluminium Konin do 140 tys. ton rocznie.

Dla Gränges przejęcie oznacza urozmaicenie produkcji dotychczas skoncentrowanej na dostawach dla przemysłu motoryzacyjnego. Aluminium Konin nosi obecnie nazwę Gränges Konin.

Grupa Boryszew to największa prywatna grupa kapitałowa w Polsce. Zajmuje się m.in. produkcją komponentów do samochodów, przetwórstwem metali nieżelaznych oraz chemią przemysłową. Ma 36 zakładów w 14 krajach na czterech kontynentach. Głównym akcjonariuszem Boryszewa (65,35 proc. akcji) jest Roman Karkosik, polski inwestor giełdowy, który na początku 2018 r. zapowiedział, że wycofa kontrolowane przez siebie spółki z obrotu na warszawskiej giełdzie. Stało się to w następstwie oskarżenia go przez prokuraturę o manipulowanie kursem spółki Krezus. W listopadzie 2019 r. akcje innej jego spółki, Alchemii, oraz Impexmetalu zostały zdjęte z giełdy. Według ekspertów, sprzedaż tej ostatniej może pozwolić Karkosikowi zebrać pieniądze na wykupienie wszystkich akcji Boryszewa i wycofanie także tej spółki z notowań giełdowych.

Spółka akcyjna Impexmetal wchodzi w skład grupy kapitałowej Boryszew. To polskie przedsiębiorstwo przemysłowe działające głównie na rynku metali kolorowych, ale także stali, w sektorze półfabrykatów metalowych i łożysk. Jak podaje Wikipedia, Impexmetal  został założony w 1951 r. jako państwowa centrala handlu zagranicznego, która prowadziła handel metalami nieżelaznymi.

Szwedzka firma Gränges to producent walcowanych wyrobów aluminiowych, które stosuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym. Ma zakłady produkcyjne w Szwecji, Chinach, Polsce i trzy w Stanach Zjednoczonych.

– Podjęliśmy kroki zmierzające do uporządkowania struktury Grupy Boryszew. Jednym z efektów jest sprzedaż aktywów w Koninie. Nowa struktura umożliwi efektywniejsze zarządzanie grupą, co pozwoli na skuteczniejszy rozwój perspektywicznych obszarów i przyczyni się do wzrostu wartości – komentował w listopadzie 2019 r. Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.

– Przejęcie to dobre strategiczne rozwiązanie dla Gränges i uzupełnienie naszej obecności biznesowej i geograficznej. Razem stworzymy silną platformę do optymalizacji asortymentu produktów i trwałego, zyskownego wzrostu. Aluminium Konin poszerza ofertę produktową Gränges na nowych rynkach w Europie Środkowej i umożliwia rozwój rozwiązań dla pojazdów przyszłości – oświadczył Johan Menckel, prezes Gränges.

Kancelaria SSW Pragmatic Solutions poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała firmie Boryszew.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy poinformowała na swojej stronie internetowej, że doradzała w transakcji firmie Gränges.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl