White & Case w zakończonej ofercie akcji na inwestycje w ekoprąd

480

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała firmie Polenergia przy ofercie publicznej jej akcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy.

Zakończyła się oferta publiczna nowych akcji notowanej na warszawskiej giełdzie Polenergii, która wystartowała w styczniu 2022 r. Celem ich emisji i sprzedaży było sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych firmy wynikających z realizacji jej strategii. Ze sprzedaży 21 mln 358 tys. 699 akcji po cenie 47 zł firma otrzymała 1 003,9 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę morskich i lądowych elektrowni wiatrowych i słonecznych, inwestycje w tzw. elektromobilność, na akwizycje oraz spłatę krótkoterminowego kredytu zaciągniętego na finansowanie lądowych farm wiatrowych. Firma zakłada pełne wykorzystanie środków ze sprzedaży w ciągu roku.

Cena oferowanych akcji została ustalona przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, spółki Mansa Investments oraz BIF IV Europe Holdings Limited. Do wzięcia udziału w ofercie uprawnieni byli inwestorzy, którzy na koniec 27 stycznia 2022 r. byli właścicielami akcji Polenergii. BIF przydzielono 10,9 mln akcji, Mansie – 5, 1 mln akcji. Pozostałe trafiły do 394 innych akcjonariuszy Polenergii.

Polenergia to, według Wikipedii, polska firma energetyczna zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, jej dystrybucją i sprzedażą. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding, czyli Polish Energy Partners oraz Grupy Polenergia. Dziś kontroluje ją Dominika Kulczyk przez spółkę Mansa Investments. Drugim głównym akcjonariuszem – przez spółkę BIF IV Europe Holdings Limited – jest firma Brookfield Renewable Partners, która jest częścią Brookfield Asset Management, kanadyjskiej grupy inwestycyjnej Brookfield Asset Management, inwestującej w nieruchomości, infrastrukturę, energetykę odnawialną, private equity i kredyty.

Polenergia ma w portfelu lądowe farmy wiatrowe i elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy 296 megawatów oraz zasilaną paliwem gazowym elektrociepłownię w Nowej Sarzynie. Aktualnie prowadzi we współpracy z norweskim koncernem Equinor projekt budowy trzech farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3 gigawatów. W styczniu 2022 r. sfinalizowała przejęcie firmy Edison Energia, zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych na dachach budynków.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Polenergia przy ofercie publicznej jej akcji doradzała w zakresie prawa polskiego i notowania na GPW kancelaria White & Case, która poinformowała „Rynek Prawniczy”, że obsługę wykonywali partner Rafał Kamiński, associates Monika Dużyńska, Michał Truszczyński.

Koszt sporządzenia prospektu emisyjnego oraz doradztwa wyniósł 732 tys. zł – podała Polenerga w raporcie giełdowym.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl