WKB i Clifford Chance w kolejnych kredytach na izraelskie wiatrakownie

354
(www.pl.energixpolska.com)

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr doradzała firmie Energix Renewable Energies przy uzyskaniu finansowania budowy dwóch elektrowni wiatrowych w Polsce od konsorcjum Banco Santander i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, którym doradzała kancelaria Clifford Chance.

W czerwcu 2021 r. izraelska firma Energix Renewable Energies uzyskała z hiszpańskiego banku Santander i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju kredyty w łącznej kwocie 550 mln zł (122 mln euro) na trwającą budowę elektrowni wiatrowych Banie III i Sępopol. Kredyt Santander (275 mln zł) jest w części gwarantowany przez duńską rządową agencję kredytów eksportowych EKF. Santander Bank Polska pełni rolę agenta, agenta zabezpieczeń i banku prowadzącego rachunki.

Działająca wiatrakownia Banie w północno-zachodniej Polsce (województwo zachodniopomorskie) ma być w trzecim etapie rozbudowana na terenie gmin Banie i Widuchowa o 37 turbin o mocy 81,4 megawatów. Pierwsza część tej farmy została zakończona w grudniu 2015 r. (25 turbin wiatrowych o mocy 50 MW), druga w 2016 r. (28 turbin o łącznej mocy 56 MW). Obie fazy inwestycji skredytowało kwotą 552 mln zł konsorcjum EBOiR, Alior Banku i Banku Ochrony Środowiska. Trzeci etap planowany był na przełom 2016 i 2017 r., realizowany jest obecnie.

Nowa wiatrakownia Sępopol w północno-wschodniej Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) w gminie Sępopol ma natomiast składać się z 20 turbin o łącznej mocy 44 MW.

Inwestycje, które otrzymały wsparcie w ramach systemu aukcyjnego, mają być uruchomione w drugim kwartale 2022 r. Prąd z obu farm wiatrowych będzie kupować firma dystrybucji energii elektrycznej Axpo Polska.

Izraelska firma Energix Renewable Energies jest producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa i fotowoltaika). Należy w 72 proc. do firmy Alony Hetz Properties and Investments, jednej z największych grup inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Izraelu. Działa od 2009 r. W Polsce, oprócz farmy Banie, ma także elektrownię wiatrową Iława.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to instytucja finansowa utworzona w 1989 r. do finansowania rozwoju sektora prywatnego w państwach europejskich. Liczy 69 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska). Największymi udziałowcami są Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska posiada 1,28 proc. udziałów. Od początku działalności w Polsce w 1991 r., EBOR udzielił ponad 10 mld euro finansowania.

Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Banco Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr  poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Energix przy zawarciu umowy kredytowej z EBOiR i Banco Santander. Obsługa obejmowała negocjowanie dokumentacji finansowania projektu (m.in. umowy kredytowej, umowy wsparcia oraz dokumentów zabezpieczeń), doradztwo w zakresie spełniania warunków wypłaty. Kierowało nią troje partnerów Agnieszka Wiercińska- Krużewska (prawo handlowe), Marcin Smolarek (bankowość i finanse), Maciej Szambelańczyk (energetyka) oraz counsel Michał Kalicki (bankowość i finanse), a wykonywali Aleksandra Nalewajko i Marcin Lorenc (bankowość i finanse), Krzysztof Sikorski (energetyka), Krzysztof Wawrzyniak i Mateusz Bąk (prawo spółek) oraz Sergiusz Urban (ochrona środowiska).

„Rynek Prawniczy” ustalił, że konsorcjum banków i EKF doradzała kancelaria Clifford Chance.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl