Gide Loyrette Nouel i BCGL w stalowych obligacjach

304
(www.ferrostal.com.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria BCGL Balicki Czekański Gryglewski Lewczuk doradzała firmie hutniczo-złomiarskiej Cognor przy emisji obligacji. Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała bankom organizującym emisję i jej sprzedaż.

W lipcu 2021 r. firma Cognor Holding wypuściła 200 tys. zabezpieczonych obligacji  o wartości nominalnej tysiąc zł każda oraz łącznej wartości 200 mln zł. Zabezpieczenie obejmuje poręczenie emitenta i drugiej spółki z grupy holdingowej, a także zastaw na zapasach i zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa, hipotekę na nieruchomościach oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Obligacje przeznaczone są na spłatę długu kredytowego zaciągniętego w 2018 r., aby przedterminowo zrefinansować wyemitowane euroobligacje. Oprocentowane są według sześciomiesięcznej stawki międzybankowej WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży i obciążone obowiązkiem stopniowego wykupu w latach 2022-2026 (coroczna amortyzacja 20 proc. kapitału). Od stycznia 2024 r. emitent ma prawo do przedterminowej spłaty obligacji.

Popyt na obligacje przekroczył oferowaną pulę emisji. Ostatecznie nabyło je 18 inwestorów. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Organizatorami emisji, jej agentami i gwarantami były Haitong Bank oraz mBank.

Firma Cognor (dawniej Centrostal) powstała w 1991 r. po sprywatyzowaniu działającego od 1946 r. Państwowego Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku i przejęciu jego działalności przez spółkę Centrostal. Od 2006 r. Cognor stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomem. Grupa Cognor produkuje wyroby stalowe w hutach w Stalowej Wol oraz Łabędy w Gliwicach, Zawierciu i Krakowie. Prowadzi też skup złomu przez firmę Złomrex Metal.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Cognor przy emisji obligacji doradzała kancelaria BCGL.

Kancelaria Gide poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Haitong Bankowi oraz mBankowi przy emisji obligacji Cognoru. Obsługę wykonywali m.in. Michał Śmiechowski i Przemysław Kopka z praktyki rynków kapitałowych. Warszawskie biuro kancelarii pełniło również funkcję administratora zabezpieczeń  obligacji.

Counsel Michał Śmiechowski, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii, oświadczył, iż transakcja wymagała współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych  i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, aby można było „jednocześnie przygotować odpowiedni publiczny dokument informacyjny i doprowadzić do rozliczenia emisji w trybie delivery vs payment w dniu emisji oraz wprowadzić do obrotu z takim dniem obligacje zabezpieczone przez poszczególne spółki należące do grupy kapitałowej emitenta”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl